Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Aktuelle filmer - Relvar

Relvar: Effects on allergen induced bronchoconstriction

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår data fra en studie som viser effekt av Relvar på tidlig- og senastmatisk respons hos pasienter eksponert for allergen (bl.a. bjørkepollen).

Se video (6 min)

Relvar: Data on the Ellipta inhaler and safety assessment

Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre, gjennomgår den viktigste informasjonen om inhalatoren Ellipta, samt den viktigste sikkerhetsinformasjonen for Relvar til behandling av astma og kols.

Se video (09.30 min) »

The Ellipta inhaler

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår den viktigste informasjonen om inhalatoren Ellipta, til administrasjon av Anoro (umeklidinium/vilanterol) og Relvar (flutikasonfuroat/vilanterol).

Se video (05.16 min) »

Du er kanskje også interessert i disse videoene:

Asthma and COPD in Northern Europe
Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre.

 

For flere videoer, besøk våre terapisider, lunge og allergi.

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.