Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Aktuelle filmer - Relvar

Relvar: Effects on allergen induced bronchoconstriction

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår data fra en studie som viser effekt av Relvar på tidlig- og senastmatisk respons hos pasienter eksponert for allergen (bl.a. bjørkepollen).

Se video (6 min)

Relvar: Dosing and pharmacology

Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre, gjennomgår dosering og de farmakologiske data for virkestoffene i Relvar: Flutikasonfuroat, et langtidsvirkende inhalasjonsstereoid (ICS) og vilanterol, en langtidsvirkende beta2-agonist (LABA).

Se video (11.45 min) »

Relvar: Phase III studies in asthma

Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre, gjennomgår astmastudiene som ligger til grunn for godkjenningen av Relvar.

Se video (06.47 min) »

Relvar: Phase III studies in COPD

Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre, gjennomgår kolsstudiene som ligger til grunn for godkjenningen av Relvar.

Se video (07.38 min) »

Educational videos

Se videoene "Diagnosing asthma in primary care" og "Exploring the role of inhaled corticosteroid particle size on efficacy".

Se videoer »

Du er kanskje også interessert i disse videoene:

Asthma and COPD in Northern Europe
Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre.

 

For flere videoer, besøk våre terapisider, lunge og allergi.

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.