Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Relvar: Effects on allergen induced bronchoconstriction

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår data fra en studie som viser effekt av Relvar på tidlig- og senastmatisk respons hos pasienter eksponert for allergen (bl.a. bjørkepollen).

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Norway/HCP/MP4/relvar-effects-bronchoconstriction-1000.mp4

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.