Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Relvar: Phase III studies in asthma

Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre, gjennomgår astmastudiene som ligger til grunn for godkjenningen av Relvar.
 

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Norway/HCP/MP4/lotvall-relvar-phaseiii-asthma.mp4

Aktuell litteratur

  1. Bateman ED, O'Byrne PM, Busse WW, et al. Once-daily fluticasone furoate (FF)/vilanterol reduces risk of severe exacerbations in asthma versus FF alone.Thorax. 2014;69(4):312-9 [Pubmed]
  2. Bleecker ER, Lötvall J, O'Byrne PM et al. Fluticasone furoate/vilanterol 100/25mcg compared with fluticasone furoate 100mcg in asthma: a randomized trial. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014;2(5):553-61. [Pubmed]
  3. Lötvall J, Bateman ED, Bleecker ER, Busse WW, Woodcock A, Follows R, Lim J, Stone S, Jacques L, Haumann B. 24-h duration of the novel LABA vilanterol trifenatate in asthma patients treated with inhaled corticosteroids. Eur Respir J. 2012;40(3):570-9. [Pubmed]
  4. O'Byrne PM, Bleecker ER, Bateman ED, Busse WW, Woodcock A, Forth R, Toler WT, Jacques L, Lötvall J. Once-daily fluticasone furoate alone or combined with vilanterol in persistent asthma. Eur Respir J. 2014;43(3):773-82. [Pubmed]
  5. Oliver A, Bjermer L, Quinn D, Saggu P, Thomas P, Yarnall K, Lötvall J. Modulation of allergen-induced bronchoconstriction by fluticasone furoate and vilanterol alone or in combination. Allergy. 2013;68(9):1136-42.[Pubmed] [Fulltekst]
  6. Woodcock A, Bleecker ER, Lötvall J, O'Byrne PM, Bateman ED, Medley H, Ellsworth A, Jacques L, Busse WW. Efficacy and safety of fluticasone furoate/vilanterol compared with fluticasone propionate/salmeterol combination in adult and adolescent patients with persistent asthma: a randomized trial. Chest. 2013;144(4):1222-9. [Pubmed]
  7. Relvar reparatomtale

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.