Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Toctino® dosering og administrasjon

Dosering 1

Anbefalt doseområde for Toctino er 10 mg-30 mg én gang daglig.

Anbefalt startdose for Toctino er 30 mg én gang daglig. En dosereduksjon til 10 mg én gang daglig kan vurderes hos pasienter med uakseptable bivirkninger ved 30 mg dosen. Studier som undersøker daglige doser på 10 mg og 30 mg, viste at begge doser fjernet eksemet. Dosen på 30 mg ga en hurtigere respons og høyere responsgrad. Den daglige dosen på 10 mg ble forbundet med færre bivirkninger.

En behandling med Toctino kan vare i 12 til 24 uker, avhengig av respons. Det anbefales å avslutte behandlingen hos pasienter som har oppnådd eksemfrie eller nesten eksemfrie hender tidligere enn 24 uker. Det skal også vurderes å avslutte behandlingen for pasienter som fortsatt har alvorlig sykdom etter de første 12 ukene med kontinuerlig behandling. Ved tilbakefall kan pasienter ha nytte av flere behandlinger med Toctino.

Toctino skal ikke forskrives hvis pasientens eksem kan kontrolleres i tilstrekkelig grad med standardtiltak, inkludert beskyttelse av huden, unngåelse av allergener og irriterende stoffer samt behandling med sterke, topikale kortikosteroider.

Administrasjon 1

Kapselen bør tas sammen med et hovedmåltid fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag.

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies