Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Wellbutrin® Retard Indikasjon og administrasjon

Indikasjon 1

Wellbutrin Retard er indisert for behandling av depressive episoder hos voksne.

Dosering 1

Anbefalt startdose er 150 mg én gang daglig, hvis ikke optimal effekt etter 4 uker, økes dosen til 300 mg én gang daglig. En optimal dosering kunne ikke fastslås ut fra kliniske studier.

Det bør være et intervall på minst 24 timer mellom suksessive doser. Innsettende effekt av bupropion er rapportert 14 dager etter behandlingsstart. Som ved behandling med alle antidepressiva, kan den fulle antidepressive effekten av Wellbutrin Retard kreve flere ukers behandling. Pasienter med depresjon bør behandles i en tilstekkelig periode på minst 6 måneder for å sikre symptomfrihet.

Søvnløshet er en svært vanlig bivirkning og er ofte forbigående. Søvnløshet kan reduseres ved å unngå dosering ved sengetid (forutsatt at det går minst 24 timer mellom dosene).

Wellbutrin Retard tablett med modifisert frisetting skal svelges hele. Tablettene må ikke kuttes, knuses eller tygges siden dette medfører økt risiko for bivirkninger, inkludert krampeanfall. Wellbutrin Retard tablett med modifisert frisetting kan tas uavhengig av måltid.

Refusjon 2

Wellbutrin Retard er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse (ICPC-73/ICD-F-3) med følgende vilkår: Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI (selektive serotonin reopptakshemmer) eller SNRI (selektiv serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer) med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.

Referanser

  1. Wellbutrin® Retard preparatomtale 
  2. Refusjonskriterier Wellbutrin® Retard  

Gå til Lukk Topp

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies