Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Norge

Sotrovimab
(sotrovimab for intravenøs infusjon)

Mulige bivirkninger av et medikament må rapporteres.
Helsepersonell kan melde mulige bivirkninger til Statens Legemiddelverk her: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell

Pasienter kan melde mulige bivirkninger til Statens Legemiddelverk her: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter
Mulige bivirkninger kan også rapporteres til GSK direkte: https://gskpro.com/nb-no/rapporter-en-bivirkning/

Nedenfor finner du de viktigste personvernerklæringene fra GSK. Hvis nødvendig, endrer du sted og velger personvernerklæringen som er mest relevant for deg: https://privacy.gsk.com/nb-no/privacy-notice/healthcare-professional/

GlaxoSmithKline AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo.
Tel: 22 70 20 00 (09.00 og 15.00)
Email: no.firmapost@gsk.com
Email: nordic.medinfo@gsk.com
VNR 045358

12/21, NP-NO-SOT-WCNT-210004