Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Astma ekspertvideoer

Asthma control: Why are the controllable not controlled?

Prof Andrew Greening, Specialist in pulmonary disease formerly with the University of Edinburgh, Global Medical Expert at GSK Global Respiratory Team

Se video »

Current asthma management strategies

Prof Andrew Greening, Specialist in pulmonary disease formerly with the University of Edinburgh, Global Medical Expert at GSK Global Respiratory Team

Se video »

Relvar efficacy and safety in asthma

Prof Andrew Greening, Specialist in pulmonary disease formerly with the University of Edinburgh, Global Medical Expert at GSK Global Respiratory Team

Se video »

Asthma control: The Ellipta inhaler

Prof Andrew Greening, Specialist in pulmonary disease formerly with the University of Edinburgh, Global Medical Expert at GSK Global Respiratory Team

Se video »

Asthma management: The patient perspective

Prof Charlotte Suppli Ulrik, Department of Pulmonary Medicine, Hvidovre hospital and University of Copenhagen

Se video»

Asthma management: The physician view

Dr Kevin Gruffydd-Jones, General practitioner near Bath in the United Kingdom, Respiratory lead of the Royal College of General Practitioners

Se video »

Asthma management: Optimal inhaler use

Dr Raj Sharma, Scientific Director in the Respiratory Franchise at GSK

Se video »

Asthma and COPD in Northern Europe

Prof Jan Lötvall, Director of the Krefting Research Centre at the University of Gothenburg

Se video »