Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Ellipta-porteføljen

Riktig behandling i inhalatoren Ellipta til riktig kolspasient

GSKs portefølje til behandling av kols gir 24-timers effekt på lungefunksjons (FEV1), og pasienten har ulike behandlingsalternativer tilgjengelig i inhalatoren Ellipta:1-4

Gå til Lukk Topp

*LAMA – langtidsvirkende muskarinantagonist; LABA - langtidsvirkende β2-agonist; ICS – inhalert kortikosteroid

Relvar Ellipta 92 μg/22 μg og 184 μg/22 μg er også godkjent for bruk ved astma: Regelmessig behandling av voksne og unge >12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet; pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende β2-agonister til inhalasjon ved behov og pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av både kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.

Les mer om GSKs Ellipta-portefølje ved å klikke på linkene:

Anoro Ellipta 
Incruse Ellipta 
Relvar Ellipta 
Trelegy Ellipta

GOLD-strategi for behandling av kols.5

Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.

Du kan laste ned GOLD-rapporten ved å klikke her.

Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2019) © 2019 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, med enerett. Varemerket kan bare brukes med uttrykkelig lisens fra eieren.

Med behandling i inhalatoren Ellipta er den daglige daglige rutinen enkel1-3

 • Ellipta er en brukervennlig inhalator6
 • Signifikant færre pasienter gjorde en kritisk feil med Ellipta vs. andre vanlige inhalatorer etter kun å ha lest pakningsvedlegget9
 • 95 % av pasientene kunne bruke Ellipta-inhalatoren riktig fra dag 1 og kunne fortsatt bruke Ellipta riktig 4 uker senere.10
 • Inhalatoren er enkel å bruke.6 Den leveres forhåndsfylt og klar til bruk1-4

Referanser:

 1. Incruse Ellipta preparatomtale
 2. Relvar Ellipta preparatomtale
 3. Anoro Ellipta preparatomtale
 4. Trelegy Ellipta preparatomtale
 5. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2019) © 2019 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org (Last accessed March 2020)
 6. Svedsater H, Dale P, Garrill K et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ELLIPTA™ dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013; 13: 72. doi: 10.1186/1471-2466-13-72.[PubMed]
 7. Hamilton M, Leggett R, Pang C et al. In Vitro Dosing Performance of the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLung™). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 498-506. [PubMed]
 8. Grant AC, Walker R, Hamilton M et al. The ELLIPTA® Dry Powder Inhaler: Design, Functionality, In Vitro Dosing Performance and Critical Task Compliance by Patients and Caregivers. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 474-85. [PubMed]
 9. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 16079. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.79. [PubMed]
 10. Svedsater H, Jacques L, Goldfrad C et al. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler: data from three randomised controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Respir Med 2014; 24: 14019. doi: 10.1038/npjpcrm.2014.19. [PubMed]