Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Hva er Salford Lung Study (SLS)? 1

Salford Lung Study (SLS) er en unik pragmatisk randomisert kontrollert kolsstudie, som undersøker effektiviteten av en kolsmedisin hos en bred pasientgruppe bestående av 2800 kolspasienter, som behandles i vanlig klinisk praksis.

Denne kolssstudien måler effektivitet og sikkerhet av en medisin, og reflekterer typiske kolspasienter i vanlig klinisk praksis.

Studien undersøker effektiviteten til GSKs kolsmedisin - RelvarEllipta (flutikasonfuroat/vilanterol) – sammenlignet med eksisterende legemidler hos pasienter i vanlig klinisk praksis. Relvar Ellipta er en ICS/LABA-kombinasjonen med dosering én gang daglig, og forskere ønsket å måle virkningen av medisinen under tilnærmet normale forhold.
Primært endepunkt er forskjeller i forekomst av moderate eller alvorlige kols eksaserbasjoner.
Den potensielle betydning av en slik forskjell i doseringsregime er ikke mulig å teste i en vanlig klinisk studie, siden etterlevelse er ofte så høy som 90 %.

Studien var åpen for kolspasienter som samtykket til deltakelse, men pasienter med alvorlig sykdom eller livstruende tilstander, hvor deltagelse i studien kunne sette pasientens sikkerhet i fare, ble ekskludert fra studien. Dette betyr altså at pasienter som ville ha blitt ekskludert i tradisjonelle kliniske studier ble inkludert i SLS.

Tradisjonelle kliniske studer vs. Salford Lung Study

Begge typer av randomiserte kontrollerte studier er robuste måter å studere kolsmedisin på. Begge er like viktige og tjener forskjellige vitenskapelige formål, og gir svar på ulike spørsmål.

Pasientopplevelsen i SLS reflekterer et mer normalt liv. Studien var åpen for en bred gruppe med kolspasienter som gav sitt samtykke til deltakelse, uavhengig av om de hadde flere sykdommer. Dette gjorde at mange pasienter som ville ha blitt ekskludert fra en tradisjonell studie, ble inkludert i SLS.

Sammenlignet med tradisjonelle kliniske studier, som monitorerer pasienter i klinisk forsøkssentre, ble pasienter i SLS fulgt i vanlig samhandling med sine leger og farmasøyter.

Ved hjelp av Salfords elektroniske helseregistre, som koblet sammen både allmennpraksis og sykehus, kunne man følge med på både sikkerhet og studieendepunkt, uten å forstyrre pasientenes dagligliv.

Ved å se på begrensninger i vanlige kliniske studier, kan SLS si noe om hvordan en medisin fungerer i det virkelig liv. SLS kan gi informasjon om en bred pasientggruppe, noe som kan være relevant for vanlig klinisk praksis globalt. SLS kan også gi mye informasjon om pasientenes helse, livskvalitet, behov for anfallsmedisin, etterlevelse og sikkerhet, samt innsikt i hvordan pasientene bruker helsetjenestene. Dette kan være til hjelp for myndighetene.

SLS kan hjelpe leger til å gi rett medisin til rett pasient, for å oppnå best mulig klinisk resultat.

GSK har vært banebrytende innen forskning på lungeområdet i over 45 år. Vi fortsetter å forske innen nye områder, som denne kolsstudien, for å kunne bidra til kunnskap og forståelse av luftveissykdommer.

Samarbeidet som gjorde Salford Lung Study mulig

Et innovativt samarbeid mellom GSK, akademia, helsetjenester, sykehus og regionale helseforetak.

GSK samarbeidet med UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), og the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) for å designe studien.

Studien er sponset av GSK og utført i samarbeid med
Greater Manchester Salford Royal Foundation NHS Trust, the University of Manchester, University Hospital South Manchester and North West e-Health, samt lokale fastleger og lokale apotek.

Ved å bruke Salfords elektroniske helseregistre, var det mulig å få tilgang til mer enn 235 millioner rader med rådata for analysering. Man kunne følge pasienten uten ekstra forstyrrelser. Dette var avgjørende for å lykkes med studien.

Tusenvis av pasienter, helsepersonell og akademikere i Salford, Greater Manchester, UK, deltok.
Studien gav mange helsepersonell muligheten til å delta i en klinisk studie for første gang, hvor mer enn 3000 mennesker fikk opplæring i forbindelse med studien. Det har ført til et unikt forskningsmiljø i Salford.

Treningen og infrastrukturen i Salford er en viktig del av denne innovative studien, og kan brukes på nytt for tilsvarende studier på andre kroniske sykdomsområder

Hvis du er interessert i kolsdataene fra SLSklikk her

Referanse:

  1. Bakerly ND, Woodcock A, New JP et al. The Salford Lung Study protocol: a pragmatic, randomised phase III real-world effectiveness trial in chronic obstructive pulmonary disease.
    Respir Res 2015; 4(16):101 [PubMed]