Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Retningslinjer

Retningslinjer for behandling av kols

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) er internasjonale strategier for diagnostikk, forebygging og behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom. 1

Klikk på lenken for å komme til retningslinjene: GOLD retningslinjer

Guidelines ved allergisk rhinitt

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) gir retningslinjer for forebygging og behandling av rhinitt i sammenheng med astma. 2

Klikk på lenken for å komme til retningslinjene: ARIA retningslinjer.

Guidelines ved astma

GINA (Global Initiative for Asthma) inneholder internasjonale retningslinjer for behandling og forebyggig av astma. 3

Klikk på lenken for å komme til retningslinjene: GINA retningslinjer.

 

Referanser:

  1. GOLD Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. ©2016 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org.
  2. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision. http://www.euforea.eu/about-us/aria.html 
  3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma prevention and management. www.ginasthma.com