Voor deze site moet JavaScript ingeschakeld zijn om naar behoren te werken. Pas alsjeblieft je instellingen aan of gebruik een andere browser om door te gaan

      

U klikt door naar een site van derden.

GSK aanvaardt betreffende het gebruik van websites in beheer door derden, inclusief hun inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid.

Verder

Ga terug

De impact van de IMPACT-studie (Informing the Pathway of COPD Treatment)
in de benadering van de behandeling van COPD patiënten. 1,*,**

ORIGINAL ARTICLE

Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD

David A.Lipson, M.D., Frank Barnhart, D.V.M., Noushin Brealey, M.D., Jean Brooks, M.Sc., Gerard J. Criner, M.D., Nicola C. Day, Ph.D., Mark T. Dransfield, M.D., David M.G. Halpin, M.D., MeiLan K. Han, M.D., C. Elarine Jones, Ph.D., Sally Kilbride, M.Sc., Peter Lange, M.D., et.al., for the IMPACT Investigators

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Belgium/MP4/COPD-David-Lipson-BECOPD001818.mp4

Dankzij de robuuste data verkregen in de IMPACT studie is Trelegy Ellipta de eerste eenmaal daagse triple therapie die een superieure doeltreffendheid aantoont vs. ICS/LABA en een LAMA/LABA(UMEC/VI) 1-3,*,**

Meer dan 10,000 COPD-patiënten die onder onderhoudsbehandeling minstens één exacerbatie hadden ontwikkeld in de afgelopen 12 maanden.

Evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid van TRELEGY Ellipta vs. een ICS/LABA (FF/VI) en een LAMA/LABA (UMEC/VI) over 52 weken. 1-3,*,**

IMPACT-studie in detail lezen op NEJM

De meest gemelde bijwerkingen met TRELEGY Ellipta waren nasofaryngitis (7%), hoodpijn (5%) en bovensteluchtweginfectie (2%). 2

Een volledige lijst van ongewenste effecten bij gebruik van TRELEGY Ellipta is beschibaar in de samenvatting van de productkenmerken. 2

Bekijk voor een volledig overzicht de SmPC

Referenties

  1. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378: 1671-1680.
  2. Trelegy Ellipta SmPC.
  3. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196:438–446.

* TRELEGY Ellipta is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met matige tot ernstige COPD die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie ICS/LABA of LABA/LAMA. 2

** FULFIL studie vs. Symbicort® Turbohaler®: symptomatische COPD-patiënten met een FEV1<50% OF FEV1≥50% en <80% met ≥2 matige exacerbaties of ≥ 1 ernstige exacerbatie in het voorbije jaar. 3
IMPACT studie: vs. FF/VI et UMEC/VI; symptomatische COPD-patiënten, met ≥1 exacerbatie in het voorbije jaar. 1

Afkortingen

COPD, chronisch obstructieve longziekte ICS, inhalatiecorticosteroïde LABA, langwerkende beta-2 agonist LAMA, langwerkende muscarine antagonist FF, fluticasonfuroaat VI, vilanterol UMEC, umeclidinium NEJM, New England Journal of Medicine SmPC, summary of product characteristics.