This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Práve opúšťate webové stránky GSK.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazových stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom ich rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Pokračovať

Späť

Preskúmajte naše produkty

Produkty na portáli GSK

Nájdite informácie o produktoch GSK.

Novinky GSK

Referencie:

SPC Infanrix hexa                  SPC Relvar Ellipta 184 µg/ 22 µg                 SPC Relvar Ellipta 92 µg/ 22 µg                  SPC Anoro

PIL Infanrix hexa                   PIL Relvar Ellipta 184 µg/ 22 µg                  PIL Relvar Ellipta 92 µg/ 22 µg                  PIL Anoro

Perspektíva expertov

Perspektíva expertov

Zdieľaním našich poznatkov dúfame, že v konečnom dôsledku môžeme zlepšiť životy pacientov. Pre tento účel sme vyvinuli portál GSK, takže odborníci v oblasti zdravotníctva môžu mať jednoduchý prístup ku všetkým našim produktom, radám, názorom a novinkám.