Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

DOSERING OCH ADMINISTRERING

steps to reconstitude

Shingrix är ett icke levande rekombinant vaccin som är indicerat för skydd mot bältros och postherpetisk neuralgi (PHN) hos vuxna i åldern 50 år och äldre samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros. 1

SHINGRIX är inte indikerat för att förebygga en primär varicellainfektion.

SHINGRIX ges i två doser:

Två injektioner helst med 2 månaders mellanrum. Om flexibilitet är nödvändigt kan den andra dosen ges mellan 2 och 6 månader efter den första dosen. 1
Andra dosen kan ges en månad efter den första till individer med nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller läkemedel. 1

SHINGRIX levereras som 2 injektionsflaskor för beredning:

1 injektionsflaska antigen ska beredas med en medföljande injektionsflaska suspension. 1

SHINGRIX ska förvaras i kylskåp, inte frysas:

Förvara mellan 2 °C och 8 °C före beredning (kassera om den är frusen). Efter beredning är SHINGRIX stabilt i 6 timmar när det förvaras mellan 2 °C och 8 °C. 1

SHINGRIX är avsett endast för intramuskulär injektion, helst i deltoideusmuskeln. 1

Begränsningar för användning: Shingrix är endast avsett för förebyggande användning och är inte avsett för behandling av diagnostiserad klinisk sjukdom eller förebyggande av primärinfektion (vattkoppor). 1

Referenser:

  1. SHINGRIX SPC september 2021, fass.se