Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

2 DOSER

Det behövs 2 doser helst med två månaders mellanrum för att uppnå 90% effekt. 1

Förklara fördelarna:
Endast två doser ger >90 % effekt mot bältros hos alla åldersgrupper ≥50 år.
 1
Boka in nästa vaccinationstillfälle direkt:
Shingrix i ett 2 dos-förfarande ger ett förstärkt cellulärt immunsvar. 
1
Påminnelser:
Se till att patienterna skriver ner det datum ni kommer överens om.
SMS påminnelse:
Låt personalen skicka SMS till patienterna strax innan deras bokade tider.

*Se SHINGRIX effektivitetsdata och studiedesign.

Referenser:

  1. SHINGRIX SPC oktober 2019, fass.se