Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

STUDIER GJORDA PÅ SHINGRIX VISAR PÅ MER ÄN 90% EFFEKT 1

Effekten är påvisad i alla åldersgrupper som studerats ≥50 år 1

Patpro chart

*Studieupplägg I: Data från ZOE-50 – en placebokontrollerad, observatörsblind, fas 3-prövning som genomfördes i 18 länder hos immunkompetenta individer ≥ 50 år som randomiserades till att få 2 doser (0 och 2 månader) av antingen SHINGRIX eller placebo. Den primära effektivitetsanalysen omfattade alla försökspersoner som inte utvecklade ett bekräftat fall av herpes zoster (HZ) inom 1 månad efter den andra dosen. 1 2

Studieupplägg II: Poolade data från fas 3-prövningen ZOE-50 (försökspersoner ≥ 50 år) och fas 3-prövningen ZOE-70 (försökspersoner ≥ 70 år) – 2 placebokontrollerade, observatörsblinda, fas 3-prövningar som genomfördes i 18 länder hos immunkompetenta individer som randomiserades till att få 2 doser (0 och 2 månader) av antingen SHINGRIX ellerr placebo. Den primära effektivitetsanalysen omfattade samtliga försökspersoner som inte utvecklade ett bekräftat fall av HZ inom 1 månad efter den andra dosen. 1 3

PATIENTPROFILER I SAMTLIGA STUDERADE ÅLDERSGRUPPER

Detta är påhittade patientprofiler endast för illustration.

 • SARAH, 55 år; EFFEKTIVITET 96,6 %

  SARAH* 55 år

  Anamnes:
  Hade vattkoppor i förskoleåldern

  Samsjuklighet:
  Ingen

  Läkemedel:
  Inga

  Orsak till besök på mottagningen:
  TBE vaccination

  *Typfall endast för illustration.

 • JIM, 61 år; EFFEKTIVITET 97,4 %

  JIM* 61 år

  Anamnes:
  Hade vattkoppor vid 8 års ålder

  Samsjuklighet:
  Astma

  Läkemedel:
  Inhalationskortikosteroider vid behov   

  Orsak till besök på mottagningen:
  Få influensavaccin

  *Typfall endast för illustration.

 • MICKE, 74 ÅR; EFFEKTIVITET 91,3 %

  MICKE* 74 år

  Anamnes: 
  Hade vattkoppor i förskoleåldern

  Samsjuklighet:
  Hjärt-kärlsjukdom

  Läkemedel:
  Statiner, ASA

  Orsak till besök på mottagningen:
  Vaccination mot hepatit

  *Typfall endast för illustration.

 • SUSANNE, 87 ÅR; EFFEKTIVITET 91,4 %

  SUSANNE* 87 år

  Anamnes:
  Kommer inte ihåg om hon har haft vattkoppor, men vet att hennes syster hade det

  Samsjuklighet:
  Högt blodtryck

  Läkemedel:
  ACE-hämmare

  Orsak till besök på mottagningen:
  Pneumokockvaccination

  *Typfall endast för illustration.

  ACE=angiotensinkonverterande enzym.

Referenser:

 1. SHINGRIX SPC oktober 2019, fass.se
 2. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372(22):2087-96.
 3. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375(11):1019-32.