Sverige

Sotrovimab
(sotrovimab för intravenös infusion)

Eventuella biverkningar av ett läkemedel måste rapporteras. Information om rapportering i Sverige om eventuella biverkningar av GSK:s läkemedel finns här: 
https://gskpro.com/sv-se/report-adverse-event-nopopup/

Nedan hittar du våra viktigaste sekretesspolicyer. Om det behövs ändrar du din plats och väljer den sekretesspolicy som är mest relevant för dig:
https://privacy.gsk.com/sv-se/privacy-notice/

GlaxoSmithKline AB, Box 516, SE-169 29 Solna, Sverige

Receptbelagda läkemedel och vacciner 08-638 93 00
Receptfria läkemedel eller egenvårdsprodukter 020-22 66 70

Sotrovimab
VNR 045358

11/21, PM-SE-SOT-WCNT-210001