Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Rotavirusvaccination – vanliga frågor från föräldrar

“Jag vill vänta med att vaccinera” och “Jag känner viss oro eftersom det är ett nytt vaccin.” Hur kan du som läkare och sjuksköterska bemöta vanliga funderingar från föräldrar kring rotavirusvaccination? Få tips och råd nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotarix är av GSK registrerade varumärken.

Rotarix, Rx, Ff, ATC kod: J07BH01.
1,5 ml oral suspension i förfylld oral applikator (1,5 ml per dos), även med 1,5 ml oral suspension i en klämtub (1,5 ml per dos) : Humant rotavirus stam RIX4414 (levande försvagat) ≥106.0 CCID50Indikation: Rotarix är indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Rotarix får under inga omständigheter injiceras. Som en försiktighetsåtgärd bör sjukvårdspersonal följa upp symtom som tyder på tarminvagination (svår magsmärta, ihållande kräkning, blod i avföring, uppsvälld mage och/eller hög feber). Föräldrar/vårdnadshavare bör uppmanas att omedelbart rapportera sådana symtom till sjukvårdspersonal.
För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019-03-25. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00.