Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Rotavirusvaccination – vanliga frågor

Varför anses det angeläget att vaccinera mot rotavirus? Hur länge varar skyddet? Få svar på vanliga frågor om rotavirusinfektion nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla frågor och svar i samma film

Vill du ta del av samtliga frågor och svar i en och samma film? Kolla då in filmen nedan. Kan till exempel användas i samband med utbildning på BVC.

Rotarix är av GSK registrerade varumärken.

Rotarix, Rx, Ff, ATC kod: J07BH01.
1,5 ml oral suspension i förfylld oral applikator (1,5 ml per dos), även med 1,5 ml oral suspension i en klämtub (1,5 ml per dos) : Humant rotavirus stam RIX4414 (levande försvagat) ≥106.0 CCID50Indikation: Rotarix är indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Rotarix får under inga omständigheter injiceras. Som en försiktighetsåtgärd bör sjukvårdspersonal följa upp symtom som tyder på tarminvagination (svår magsmärta, ihållande kräkning, blod i avföring, uppsvälld mage och/eller hög feber). Föräldrar/vårdnadshavare bör uppmanas att omedelbart rapportera sådana symtom till sjukvårdspersonal.
För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019-03-25. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00.