Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Hur tillverkas ett vaccin? (utförligare version)

François Meurice, vaccinexpert vid GSKs globala medicinska avdelning, ger dig en utförligare version av den långa och komplexa tillverkningen av ett vaccin kräver.

Se filmen!
Därför kan biverkningsnyheter missuppfattas

Varför gör allmänhet och sjukvårdspersonal ibland olika tolkningar av rapporter om biverkningar. Normann Begg, chef för Scientific Affairs hos GSK, beskriver komplexiteten att kommunicera kring vaccinationers effekt och säkerhet.

Se filmen!

Synflorix är av GSK registrerade varumärken.

Synflorix, Rx, EF. ATC kod: J07AL52.
Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 1 dos (0,5 ml). Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat. Indikation: Aktiv immunisering av spädbarn och barn från 6 veckor upp till 5 års ålder mot invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakade av Streptococcus pneumoniae. Se avsnitt 4.4 och 5.1 för information om skydd mot specifika serotyper av pneumokocker. Varningsföreskrifter och begränsningar: Synflorix ska under inga omständigheter administreras intravaskulärt eller intradermalt. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-11-22. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.