Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Patientfall Spirometri – Videos

Fiktiva spirometrifall presenterade av Per Gustafsson.

Här finner du fiktiva patientfall och spirometritolkning. Överläkare Per Gustafsson, allergicentrum i Skövde, har författat ner några typfall som han presenterar och diskuterar kring när det gäller trolig diagnos och behandlingsförslag.

Vill ni ha ett exemplar av det uppdaterade spirometrihäftet? 
Skicka ett email till SE.Respibestallningar@gsk.com.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-spirometrifall-1-del1-per-gustavsson.mp4

Fallpresentation Janne 57

Del 1 (32:42)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-spirometrifall-1-del2-per-gustavsson.mp4

Fallpresentation Janne 57

Del 2 (34:38)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-fallpresentation-peter-64.mp4

Fallpresentation Peter 57

(30:17)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-fallpresentation-johan-70.mp4

Fallpresentation Johan 70

(14:38)