GSK Sağlık dışında bir siteye yönlendiriliyorsunuz.

GSK, üçüncü partiler tarafından kontrol edilen sitelere yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

Devam Et

Geri Dön

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımına cevaben bakteriler değiştiğinde antibiyotik direnci oluşur. Antibiyotik direnci; daha yüksek medikal maliyetlere, hastane yatış sürelerinde ve ölüm oranlarında artışa sebep olur. Yeni ilaçlar geliştirilse bile, davranış değişikliği olmaksızın antibiyotik direnci büyük bir tehdit olarak kalacaktır.1

Antibiyotik direnci dünyanın her yerinde tehlikeli derecede yüksek seviyelere yükselmektedir. Yeni enfeksiyon mekanizmaları ortaya çıkmakta ve dünya çapında yayılmaktadır. Antibiyotik direnci, enfeksiyon önleme ve kontrolünün yanlış yönetilmesinin yanı sıra antibiyotiklerin yanlış kullanımı ve aşırı kullanımı ile de hızlanmaktadır. Etkiyi azaltmak ve direncin yayılmasını sınırlamak için toplumun her düzeyinde yenilikçi adımlar atılabilir.1

Giderek daha fazla ülke ve kuruluş, halka ulaşmak ve onlara antibiyotik direnci tehdidi konusunda eğitim vermek için yeni ve yaratıcı yollar arayışındadır. Bu eğilim hızlandıkça, dünya çapında antibiyotik direnci farkındalığının artmasına ve antibiyotik direncinin ortaya çıkışını ve yayılmasını engellemeye yardımcı olmaktadır.2

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, antimikrobiyal direnç konusunda farkındalığı artırmak için Japon anime şirketi  olan “Gundam” ile işbirliği yapmaktadır. Finlandiya'da bir oyun şirketi, aşılar ve antibiyotiklerin yanlış kullanımı ile ilgili yanlış bilgilendirmeleri önlemek için yenilikçi bir oyun yayınladı. İsviçre'de ise, uzmanlar halka eğlenceli bir hafıza oyunu tasarlayarak doğru bilgiye ulaşmanın yaratıcı bir yolunu buldu.2

Ülkemizde de antibiyotik direnci farkındalığına destek olmak amacıyla farklı projeler ve çalışmalar yapılmaktadır. GSK sosyal sorumluluk, aşı ve sürveyans gibi alanlarda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. SOAR (Survey of Antibiotic Resistance) diğer adıyla Antibiyotik Direnci Sürveyans Çalışması, 15 antibiyotikle, en sık rastlanan solunum patojenlerinin duyarlılığını değerlendiren bir sürveyans çalışmasıdır. SOAR çalışması dahilinde 2002 – 2009 ve 2011 – 2013 yılları arasında 4 ayrı çalışma periyodunda; Türkiye’de toplum kökenli solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik direnci araştırılmıştır.34

Referenslar:

  1. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
  2. http://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/creative-campaigns-spread-awareness-on-antibiotic-resistance
  3. Torumkuney D. et al Results from Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2002 -09 in Turkey. J Antimicrob Chemother 2016;71 Suppl 1: i85-i91
  4. Soyletir G. et al. Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011-13 in Turkey. J Antimicrob Chemother 2016;71 Suppl 1: i71-i83

Git Kapat Yukarı