GSK Sağlık dışında bir siteye yönlendiriliyorsunuz.

GSK, üçüncü partiler tarafından kontrol edilen sitelere yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

Devam Et

Geri Dön

Gösterilen sayfa

GSK ürünleri ile ilgili advers olayları Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne (www.titck.gov.tr; e-posta:tufam@titck.gov.tr;
tel:0 800 314 00 08; faks:0 312 218 35 99) ve/veya GSK Ürün Güvenliliği Departmanı’na doğrudan e-posta (ist_tr_safety@gsk.com) ve telefon aracılığı ile (444 5 475) iletebilirsiniz.

Augmentin GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır.