GSK Sağlık dışında bir siteye yönlendiriliyorsunuz.

GSK, üçüncü partiler tarafından kontrol edilen sitelere yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

Devam Et

Geri Dön

PAH Nedir?

 

Pulmoner hipertansiyon (PH) dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile belirlenen,dinlenme konumundaki ortalama pulmoner arter basıncının (oPAB) ≥25 mmHg olması şeklinde tanımlanmaktadır.

PAH terimi, pulmoner arter uç basıncının (PAUB) ≤15 mmHg ve pulmoner vasküler direncin (PVD) >3 Wood ünitesi (WU) olması ile hemodinamik olarak tanımlanan prekapiller PH’u olan bir grup PH hastasını tanımlar.

Klinik stabil olduğu durumda ölçülmüş olan PAB, PAUB, kalp debisi (KD, diyastolik basınç gradiyenti (DBG) ve PVD’nin farklı kombinasyonlarına göre, değişik hemodinamik PH tanımları Tablo 1’de, ilgili klinik sınıflamalarıyla birlikte gösterilmiştir (Tablo 2).

PH klinik sınıflamasının amacı, çok sayıdaki hastalığı, klinik, patolojik bulgular, hemodinamik özellikler ve tedavi stratejilerindeki benzerliklerine göre 5 grupta kategorize etmektedir (Tablo 2).

Tablo 1: Pulmoner hipertansiyonun hemodinamik tanımları

KD=Kalp debisi; DBG=diyastolik basınç gradiyenti (diyastolik PAB – ortalama PAUB); oPAB=ortalama pulmoner arter basıncı; PAUB= pulmoner arter uç basıncı; PH=pulmoner hipertansiyon; PVD= pulmoner vasküler direnç; WU= Wood ünitesi

a Bütün değerler dinlenme konumunda ölçülmüştür.

b Tablo 2’ye göre

c Wood Ünitesi dynes.s.cm-5’e tercih edilmektedir.

Tablo 2: Pulmoner hipertansiyonun kapsamlı klinik sınıflaması

BMPR2= kemik morfogenetik protein reseptörü tip 2; EIF2AK4=ökaryotik translasyon başlatma faktörü 2 alfa kinaz 4.

Referans:

2015 ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu.Galie N. et al. Eur Heart J. 2016 Jan 1;37(1):67-119. doi: 10.1093/eurheartj/ehv317. Epub 2015 Aug 29.