GSK Sağlık dışında bir siteye yönlendiriliyorsunuz.

GSK, üçüncü partiler tarafından kontrol edilen sitelere yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

Devam Et

Geri Dön

KOAH Tanısı Nasıl Konur?

KOAH Tanısındaki Bazı Önemli Yaklaşımlar

Aşağıdaki yaklaşımların bir arada uygulanması KOAH tanısında önemlidir:

 • Öykü ve şikayetler
 • Fizik Muayene
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Alevlenme Dönemlerinde Balgam Muayenesi

Öykü ve şikayetler

 • Kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı KOAH’ı düşündüren belirtilerdir. 1
 • Hastaya uzun süreli sigara kullanımı ve solunum yoluna zararlı duman ve toza maruz kalma ile ilgili sorular sorulur. 1
 • Erken dönemlerde KOAH tanısının konması çoğu zaman gecikir. 1
 • Hekimler, sigara içen hastalarda öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı gibi şikayetler olduğunda, klinik KOAH tanısını dikkate alırlar. 2

Fizik Muayene

 • Dinleme aleti ile akciğerlerde hava yollarında tıkanıklık olduğunu düşündüren sesler duyulur. 1
 • Hırıltılı solunum duyulabilir. 1
 • Fizik muayenede vücut yapısı değerlendirilir; hastalığın ileri evrelerinde göğüs kafesinin ön-arka çapında genişleme olabilir. 1
 • Ancak KOAH tanısının temelini solunum fonksiyon testleri oluşturur. 1

Solunum fonksiyon testleri

 • Solunum Fonksiyon Testi (spirometri) ile hastada hava akımı kısıtlılığının bulunduğunun gösterilmesi KOAH tanısının esasıdır. 3
 • Spirometri KOAH tanısında ve hastalık takibinde önemli bir testtir. 2
 • Bu testler bir laboratuvar odasında bir teknisyenin yönlendirmesiyle bilgisayarlı bir cihaza üflenerek yapılır. 1
 • Solunum fonksiyon testleri ayrıca KOAH’ın diğer bazı akciğer hastalıklarından ayırt edilmesine de yardımcı olabilir. 1
 • Tanı koydurucu olmasa da tanıyı desteklemek için akciğer filmi, kan testleri, bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler istenebilir. 1

Alevlenme Dönemlerinde Balgam Muayenesi

Alevlenme dönemlerinde, sorumlu mikrobun belirlenmesi amacıyla balgam incelemesi yapılabilir. 1

Referanslar:

 1. Türk Toraks Derneği (Editörler: Erdinç M, Gülmez İ). KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile Yaşam. Ankara, 2011. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 866, ISBN: 978-975-590-403-0.
 2. Rolsin RR, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (GOLD updated 2009). 2009 Medical Communications Resources, Inc, 1-109.
 3. Lenfant C, et al. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Klinik Tedavisi. Çeviri Editörü: Sayıner A. 2. Baskı, İstanbul, 121 Medikal Yayıncılık Eğitim ve İletişim Hizm, Tic. Ltd. Şti. 2009;1-577.