Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Đề kháng kháng sinh – Tiếp cận kháng sinh hợp lý trong Tai Mũi Họng

KIỂM SOÁT nhiễm trùng Tai Mũi Họng tái phát

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Vietnam/AU/20210127-CEP-PGS-PhamTuanCanh.mp4

PGS. TS. BS. Phạm Tuấn Cảnh
Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng VN - Giám Đốc Bệnh Viện TMH TW

Xem tài liệu

 

Nhiễm khuẩn Hô Hấp cộng đồng đâu là thách thức thật sự

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Vietnam/AU/20210127-CEP-Thay-Hung Van-gskpro.mp4

TS. BS. Phạm Hùng Vân
Chủ tịch Liên Chi Hội Vi Sinh Lâm Sàng TP. HCM

Xem tài liệu

 

Tối ưu hóa phác đồ Kháng Sinh trong điều trị nhiễm khuẩn Tai Mũi Họng: Tiếp cận Dược Lâm Sàng

PGS.TS.DS. Nguyễn Hoàng Anh
Giám đốc Trung Tâm DI&ADR Quốc Gia

Xem tài liệu

 

Thảo luận

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Vietnam/AU/20210127-CEP-QA.mp4

BS. GVC. Huỳnh Khắc Cường - Chủ tịch Liên Chi Hội Tai Mũi Họng TP. HCM
PGS. TS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Liên Chi Hội Tai Mũi Họng Nhi TP. HCM
PGS. TS. BS. Phạm Kiên Hữu - Chủ tịch Chi Hội Mũi Xoang TP. HCM
PGS. TS. BS. Phạm Tuấn Cảnh - Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng VN - GĐ BV TMH TW
TS. BS. Phạm Hùng Vân - Chủ tịch Hội Vi Sinh Lâm Sàng TP. HCM
TS. BS. Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô Hấp BV Nhi Đồng 1 - Nhi Khoa
PGS. TS. DS. Nguyễn Hoàng Anh - Giám Đốc  trung tâm ID & ADR Quốc Gia

 

Lưu ý Kháng Sinh trong Tai Mũi Họng

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Vietnam/AU/20210127-CEP-Thay-Cuong-Slide.mp4

BS.GVC. Huỳnh Khắc Cường
Chủ tịch Liên Chi Hội Tai Mũi Họng TP.HCM

Xem tài liệu

Thông tin sản phẩm

Augmentin
amoxicillin + acid clavulanic

Tài liệu được sử dụng và video clip quay lại hội nghị trực tuyến "Đề kháng kháng sinh – Tiếp cận kháng sinh hợp lý trong Tai Mũi Họng
ngày 27/01/2021 theo giấy tiếp nhận số 03/QĐ-STTTT-HT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 11/1/2021.

Code: PM-VN-ACA-AGND-210005 NCB 12/03/2021