Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Quản lý toàn diện Nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng ở trẻ em

Backrop 31.10

Nhằm cập nhật các dữ liệu giám sát về đề kháng kháng sinh cũng như tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh trong điều trị các Bệnh lý Hô hấp ở trẻ em, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. HCM hân hạnh phối hợp với Bệnh Viện Nhi Trung Ương tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: "Quản lý toàn diện Nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng ở trẻ em".

Hội thảo sẽ diễn ra vào Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020, lúc 09:45 - 12:00

Chương trình 


9:45 - 10:00

Phát biểu khai mạc

PGS.TS.BS. Trần Minh Điển

Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Trung ương – chủ tọa

10:00 - 10:20

Dữ liệu giám sát đề kháng kháng sinh trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng tại BV Nhi Trung ƯƠng

TS.BS. Hoàng Thị Bích Ngọc

Trưởng khoa Vi Sinh Bệnh viện Nhi Trung Ương

10:20 - 10:45

Xây dựng Phác đồ điều trị Nhiễm khuẩn Hô Hấp dựa trên y học chứng cứ 

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy 

Trưởng Bộ môn nhi trường Đại Học Y Hà Nội

10:45 – 11:00

Chương trình giám sát tuân thủ điều trị kháng sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hà

Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Nhi Trung Ương

11:00-11:30

Tối ưu hóa điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn hô hấp Nhi khoa dưới góc nhìn DƯỢC LÂM SÀNG

PGS.TS.DS. Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc Trung Tâm DI & ADR Quốc gia

11:30 - 12:00

Thảo luận: 

PGS.TS.BS. Trần Minh Điển - Chủ tọa

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

PGS.TS.DS. Nguyễn Hoàng Anh

TS.BS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hà 

Code: PM-VN-ACA-AGND-200044, NCCB 09/10/2020