Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Cập nhật điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - ERS 2020

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những bệnh rất phổ biến và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, nhằm đồng hành cùng với quá trình quản lý và điều trị COPD hiệu quả, các Hiệp hội trên toàn thế giới đã xây dựng nhiều hướng dẫn điều trị COPD và cập nhật những nội dung mới hằng năm. Năm 2020, Hiệp Hội Hô Hấp Châu Âu – ERS cũng đã có những cập nhật mới trong hướng dẫn điều trị COPD.

Vì vậy, GSK trân trọng giới thiệu Hội thảo trực tuyến "CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH - ERS 2020" được tổ chức vào lúc 11:30-12:30 và 16:00-17:00, Thứ 4 ngày 20 tháng 01 năm 2021, được phối hợp tổ chức bởi Văn phòng Đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và VPĐD GlaxoSmithKline Ptd. Ltd. tại TP.HCM. Buổi Hội thảo được điều hành bởi BS CKII. Nguyễn Đình Liêm  - Trưởng khoa khám bệnh - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Đến với buổi Hội thảo, Quý vị sẽ được nghe TS. Paul Jones - Cố vấn Y khoa toàn cầu – GSK, GS danh dự về Nội hô hấp - Trường St George’s, Đại học London chia sẻ về dụng cụ hít – kết nối quan trọng giữa thuốc và bệnh nhân từ ERS 2020; BS CKI.  Nguyễn Lê Trà My -  Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chia sẻ về lựa chọn dụng cụ hít trên lâm sàng cho bệnh nhân COPD và BS. Phan Thị Thanh Vân – Bộ phận Y khoa GSK sẽ chia sẻ về ELLIPTA – thiết kế lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Với những chủ đề thiết thực trên, GSK hy vọng buổi Hội thảo sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích trong công tác điều trị hàng ngày của quý vị và góp phần mang lại cho bệnh nhân COPD một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.

Chương trình do VPDD Hội Phổi Việt Nam tại TP. HCM & VPĐD GlaxoSmithKline Ptd. Ltd.phối hợp tổ chức.

                                              CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
 
Thời gian:  Thứ Tư, ngày 20 tháng 01 năm 2021
  Hội thảo sẽ được tổ chức vào 2 khung giờ: 11:30-12:30 và 16:00-17:00
   
CHỦ TỌA: BS CKII. Nguyễn Đình Liêm  - Trưởng khoa khám bệnh - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
   
BÁO CÁO VIÊN: - TS. Paul Jones  -  Cố vấn Y khoa toàn cầu - GSK
                               -  GS danh dự về Nội hô hấp - Trường St George’s, Đại học London 
  - BS CKI.  Nguyễn Lê Trà My -  Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  - BS Phan Thị Thanh Vân  -  Bộ phận Y khoa - GSK
Khung giờ 1:  
11:30 - 11:35 KHAI MẠC
BS CKII. Nguyễn Đình Liêm
 
11:35 - 11:50 LỰA CHỌN DỤNG CỤ HÍT TRÊN LÂM SÀNG CHO BỆNH NHÂN COPD
BS CKI. Nguyễn Lê Trà My
 
11:50 - 12:00 DỤNG CỤ HÍT - KẾT NỐI QUAN TRỌNG GIỮA THUỐC VÀ BỆNH NHÂN
TS. Paul Jones
 
12:00 - 12:10 ELLIPTA - THIẾT KẾ LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM
BS. Phan Thị Thanh Vân 
 
12:10 - 12:25 THẢO LUẬN
 
 
12:25 - 12:30 BẾ MẠC
BS CKII. Nguyễn Đình Liêm
 
Khung giờ 2:  
16:00 - 16:05 KHAI MẠC
BS CKII. Nguyễn Đình Liêm
 
16:05 - 16:20 LỰA CHỌN DỤNG CỤ HÍT TRÊN LÂM SÀNG CHO BỆNH NHÂN COPD
BS CKI. Nguyễn Lê Trà My
 
16:20 - 16:30 DỤNG CỤ HÍT - KẾT NỐI QUAN TRỌNG GIỮA THUỐC VÀ BỆNH NHÂN
TS. Paul Jones
 
16:30 - 16:40 ELLIPTA - THIẾT KẾ LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM
BS. Phan Thị Thanh Vân 
 
16:40 - 16:55 THẢO LUẬN
 
16:55 - 17:00 BẾ MẠC
BS CKII. Nguyễn Đình Liêm

Code: PM-VN-UCV-WCNT-210001 NCB 06-01-2021