Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

DỮ LIỆU THẾ GIỚI THẬT VỀ GIÁ TRỊ PCV TRONG BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG VỚI CÁC BỆNH DO PHẾ CẦU VÀ NTHi TRÊN TRẺ DƯỚI 5 TUỔI

Bên cạnh các bằng chứng từ các thử nghiệm được thiết kế chặt chẽ, dữ liệu thế giới thực (real world data) với định nghĩa là dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân hay dữ liệu về việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đang được quan tâm với mục đích tăng cường hiệu quả của nghiên cứu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu với thực hành lâm sàng.

Để tìm hiểu thêm về hiệu quả bảo vệ của vắc-xin phế cầu PCV với tác động kép trên phế cầu khuẩn và NTHi dưới phân tích của các dữ liệu thế giới thực, trân trọng kính mời Quý cán bộ y tế cùng tham dự chuỗi hội thảo CME trực tuyến kỳ đầu với chủ đề “DỮ LIỆU THẾ GIỚI THẬT VỀ GIÁ TRỊ PCV TRONG BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG VỚI CÁC BỆNH DO PHẾ CẦU VÀ NTHi TRÊN TRẺ DƯỚI 5 TUỔI” được tổ chức ngày 10 tháng 06 năm 2021, vào lúc 11:30 - 12:30 và được phát lại lúc 17:30 - 18:30 dưới hình thức hỏi đáp trực tuyến được phối hợp tổ chức giữa Đại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhVPĐD GlaxoSmithKline tại Tp.HCM.

Nội dung chương trình

Hội thảo được tổ chức vào thứ 5 ngày 10 tháng 06 năm 2021
2 khung giờ :11:30 - 12h30 và 17:30 - 18:30

 

20 phút

Vắc xin phế cầu hoạt động như thế nào và các đối tượng nguy cơ

TS. BS. Nguyễn Huy Luân
Giảng viên Bộ môn Nhi Trường Đại học Y dược TP. HCM

20 phút

Dữ liệu thực tế của PHiD CV trong giảm gánh nặng bệnh do phế cầu


BS. Đoàn Minh Truyền
Quản lý Y Khoa VPĐD GlaxoSmithKline Pte Ltd tại TP. HCM

20 phút

Thảo luận

TS. BS. Nguyễn Huy Luân
BS. Đoàn Minh Truyền

 

Code: PM-VN-SYN-WCNT-210005 NCB 18/05/2021