Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

VAI TRÒ CỦA LỰA CHỌN ĐÚNG DỤNG CỤ HÍT TRONG VIỆC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN COPD

Thuốc xông hít rất đa dạng và khác biệt với thuốc uống. Hiểu rõ cơ chế và đặc điểm của từng dụng cụ xông-hít để có chỉ định phù hợp vào đặc điểm bệnh nhân/tình trạng bệnh tật. Hiện nay có rất nhiều những cải tiến từ các dụng cụ hít để giúp gia tăng tỉ lệ sử dụng đúng, từ đó giúp tuân thủ và cải thiện hiệu quả điều trị của bệnh nhân COPD. Những thông tin cập nhật này sẽ được trình bày trong buổi hội thảo trực tuyến ngày 10/6 bởi: TS. BS. Lê HoànPhó đơn vị Nội Tiết – Hô hấp – Trưởng đơn vị điều trị lưu trú ban ngày Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Giảng Viên Bộ môn Nội Đại Học Y Hà Nội.

Chương trình được phối hợp thực hiện với Hội Phổi Việt Nam.

Nội dung chương trình

Hội thảo diễn ra vào Thứ năm, ngày 10 tháng 06 năm 2021, trong 02 khung giờ:

  • 11:30 - 12:30 
  • 15:00 - 16:00 

 

5 phút

Chào mừng và Phát biểu khai mạc

Đại diện 
VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh

35 phút


Vai trò của lựa chọn đúng dụng cụ hít trong việc tuân thủ
điều trị ở bệnh nhân COPD

TS. BS. Lê Hoàn
Phó đơn vị Nội Tiết – Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội –  
Phó đơn vị điều trị lưu trú ban ngày – Giảng Viên Bộ môn 

Nội Đại Học Y Hà Nội

10 phút Anoro Ellipta - dụng cụ cải tiến được thiết kế lấy bệnh
nhân làm trung tâm


BS. Phan Thị Thanh Vân
VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh
10 phút Thảo luận & Bế Mạc

Code: PM-VN-UCV-WCNT-210007 NCB 24/05/2021