Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG VACCINE CHO BỆNH NHÂN COPD THEO GOLD 2021

Bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính luôn là những đối tượng thường bị đe dọa từ các bệnh nhiễm nguy hiểm khác, đặc biệt là gánh bặng bệnh Ho gà trên đối tượng bệnh nhân mắc COPD. Do đó, cần có những chiến lược hợp tác toàn diện từ khối điều trị đến khối dự phòng nhằm tối ưu hóa việc bảo vệ các bệnh nhân mạn tính và COPD.

Nhằm trao đổi với Quý vị về các vấn đề nêu trên, trân trọng kính mời Quý cán bộ y tế tham dự buổi hội thảo trực tuyến: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG VACCINE CHO BỆNH NHÂN COPD THEO GOLD 2021” với sự chia sẻ của báo cáo viên:

  • TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Phó trưởng Trung tâm đào tạo Bác sĩ Gia đình - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
  • BS. Gaurav Mathur - Giám đốc Y khoa Vắc-xin - VPĐD GlaxoSmithKline

Hội thảo được phối hợp tổ chức giữa VPĐD GlaxoSmithKline Pte Ltd tại TP.HCMHội Y học dự phòng Việt Nam, và truyền trực tiếp từ VPĐD GlaxoSmithKline Pte Ltd tại TP.HCM.

Nội dung chương trình

Hội thảo được tổ chức vào lúc 11:30 ngày 13/07/2021
và phát lại vào lúc 11:30 ngày 20/07/2021.

5 phút


CHÀO MỪNG VÀ PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đại diện VPĐD GlaxoSmithKline Việt Nam Pte Ltd tại Tp. Hồ Chí Minh

20 phút

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VÀ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG VACCINE CHO BỆNH NHÂN COPD THEO GOLD 2021

TS. BS. Nguyễn Như Vinh
Phó trưởng Trung tâm đào tạo Bác sĩ Gia đình - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM Cố vấn Y khoa - VPĐD GlaxoSmithKline Việt Nam

20 phút

TẦM QUAN TRỌNG PHÒNG NGỪA HO GÀ TRÊN BỆNH NHÂN COPD VÀ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH MẠN TÍNH KHÁC TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH

BS. Gaurav Mathur
Giám đốc Y khoa Vắc-xin - VPĐD GlaxoSmithKline

20 phút Thảo luận & Bế mạc

Code: PM-VN-BOO-WCNT-210013 NCB 28/06/2021