Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ ĐỢT CẤP COPD

“Chào mừng Quý Bác sĩ, Dược sĩ và cán bộ nhân viên y tế đã đến với Hội thảo trực tuyến  với chủ đề “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ ĐỢT CẤP COPD” vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 07 năm 2021. 

Đến với Hội thảo này quý vị sẽ được nghe những cập nhật mới trong điều trị ngoại trú đợt cấp COPD như:

-  Cập nhật điều trị ngoại trú đợt cấp COPD do nhiễm khuẩn

-  Case lâm sàng đánh giá và điều trị nhiễm khuẩn đợt cấp COPD

-  Tọa đàm cùng các chuyên gia

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi TT ĐT Nhân Lực Theo NCXH Trường Đại Học Y Dược TP. HCM cùng với VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd. tại TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình

Thời gian: Thứ 4, Ngày 21 Tháng 07 Năm 2021

Hội thảo sẽ diễn ra vào hai khung giờ: 11:30 -13:15 và 17:30 - 19:15

 

Thời gian Chương trình

5 phút

KHAI MẠC

35 phút

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ ĐỢT CẤP COPD DO NHIỄM KHUẨN

TS.BS. Nguyễn Văn Thọ

Giảng viên Trường Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh
BV Đại học Y Dược TP.HCM

35 phút

Vai trò của Haemophilus influenzae trong đợt cấp COPD

ThS. Bs CKII Trần Thị Tố Quyên

Giảng viên chính Bộ môn Nội - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Cố vấn y khoa VPĐD GSK Pte Ltd tại TP. HCM

30 phút THẢO LUẬN


 

Code: PM-VN-ACA-WCNT-210017 NCB 05/07/2021