Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HEN PHẾ QUẢN - TỪ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TỚI THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Hướng dẫn điều trị Hen phế quản của GINA (Global Initiative for Asthma) đã có những thay đổi lớn bắt đầu từ năm 2019 với hi vọng đạt được kiểm soát hen tốt hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách và khó khăn trong việc áp dụng những khuyến cáo này vào thực tế điều trị lâm sàng. Với bài trình bày “Quản lý hiệu quả Hen phế quản - Từ hướng dẫn điều trị tới thực hành lâm sàng”, hi vọng sẽ cung cấp cho quý bác sĩ những thông tin cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm điều trị của TS.BS. Lê Thị Thu Hương - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
Chương trình được phối hợp thực hiện với Văn phòng Đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chương trình

Thời gian: Thứ Năm, 26 tháng 08 năm 2021, trong 3 khung giờ

- 11:30 - 12:30

- 15:30 - 16:30

- 17:30 - 18:30

Thời gian Chương trình

5 phút

KHAI MẠC 

30 phút

QUẢN LÝ HIỆU QUẢN HEN PHẾ QUẢN - TỪ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TỚI THỰC HÀNH LÂM SANG

TS.BS. Lê Thị Thu Hương
Trưởng khoa Nội Hô hấp - Cơ xương khớp
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

15 phút

ĐẨY LÙI TRIỆU CHỨNG, CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT HEN

DS. Trần Minh Đức
VPĐD GlaxoSmithKline tại TP. HCM

10 phút THẢO LUẬN


 

Code: PM-VN-FPS-WCNT-210030 08/2021