Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

TỐI ƯU QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nhằm cập nhật và trao đổi các kiến thức y khoa từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng, cũng như giúp tối ưu hóa việc quản lý điều trị cho các bệnh nhân Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. HCM hân hạnh phối hợp với Hội Tiết Niệu Thận học Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “TỐI ƯU QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

Nội dung chương trình

Hội thảo sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021
 vào 2 khung giờ 11h30-12h30 và 17h00-18h00 

Thời Gian  Chương trình và báo cáo viên

10 phút

KHAI MẠC VÀ GIỚI THIỆU
30 phút

TỐI ƯU VIỆC QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT Ở NGOẠI TRÚ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PGS.TS.BS. Lê Đình Khánh
Chủ tịch Hội Tiết Niệu - Thận Học Việt Nam (VUNA)
Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
Trưởng khoa Tiết Niệu - Thần Kinh, Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế

15 phút THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN
5 phút BẾ MẠC


 

PM-VN-DUT-WCNT-210004 23/08/2021