Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD)

COPD là một bệnh lý phức tạp với sự tiến triển dần theo thời gian. Bệnh nhân COPD có triệu chứng có sự suy giảm lâm sàng có ý nghĩa về tình trạng sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tiến triển bệnh. Tiếp cận điều trị sớm và phù hợp ngay từ đầu là quan trọng để cải thiện triệu chứng cũng như tiên lượng bệnh. Trong đó, cá thể hóa điều trị COPD dựa trên những yếu tố nào về lâm sàng và bằng chứng khoa học sẽ được trình bày trong hội thảo ngày 23/11 bởi:
TS.BS. Nguyễn Như VinhTrưởng khoa Thăm Dò Chức Năng Hô Hấp – BV Đại Học Y Dược Tp.HCM - Phó trưởng Trung Tâm Đào Tạo BS Gia Đình - Đại Học Y Dược Tp.HCM.
Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí MinhTrung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi – Hội Phổi Việt Nam.

Nội dung chương trình

Thời gian: Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021, trong 3 khung giờ:
11:30 - 12:30, 15:00 – 16:00 và 17:00 – 18:00

Thời gian Chương trình


5 phút

KHAI MẠC VÀ GIỚI THIỆU
35 phút

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ TRONG QUẢN LÝ BPTNMT

TS.BS. Nguyễn Như Vinh
Trưởng khoa TDCNHH, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

10 phút

SẢN PHẨM HÔ HẤP GSK - KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN ĐỂ ĐIỀU TRỊ TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN BPTNMT 

DS. Đoàn Nguyễn Kim Ngân
VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh

10 phút THẢO LUẬN


 

Code: PM-VN-UCV-WCNT-210017 ADD: 11/2021