Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG HEN PHẾ QUẢN - NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Những cập nhật gần đây về hướng dẫn điều trị Hen phế quản của GINA tập trung nhiều trong việc cải thiện tuân thủ cho bệnh nhân và giảm thiểu nguy cơ lạm dụng SABA. Vậy đối với Việt Nam, tình hình tuân thủ của bệnh nhân Hen phế quản như thế nào và các biện pháp có thể áp dụng trong điều trị ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi hội thảo khoa học trực tuyến “Tuân thủ điều trị trong Hen phế quản - Những điểm cần lưu ý”, được phối hợp thực hiện giữa Trung tâm đào tạo & nghiên cứu khoa học chuyên ngành Lao & bệnh phổi, Hội Phổi Việt NamVPĐD GlaxoSmithKline tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ - Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam & TS.BS. Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình

Thời gian: Thứ 6, ngày 26 tháng 11 năm 2021, trong 3 khung giờ: 

1. 11:30 - 12:15

2. 15:00 - 15:45

3. 17:00 - 17:45

Thời gian Chương trình


5 phút

KHAI MẠC

PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ
Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam
Giám đốc Trung tâm đào tạo & nghiên cứu khoa học chuyên
ngành lao & bệnh phổi, Hội Phổi Việt Nam

25 phút

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG HEN PHẾ QUẢN

TS.BS. Nguyễn Như Vinh
Trưởng khoa Thăm dò & Phục hồi chức năng hô hấp, Bệnh
viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Cố vấn Y khoa, GSK Việt Nam

15 phút

THẢO LUẬN

PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ
TS.BS. Nguyễn Như Vinh


 

Code: PM-VN-FPS-WCNT-210045 ADD: 11/2021