Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

QUẢN LÝ NHIỄM KHUẨN TAI MŨI HỌNG TẠI VIỆT NAM
NHỮNG NỀN TẢNG CƠ BẢN ÁP DỤNG TRONG THỜI KỲ HẬU COVID-19

Nhằm cập nhật và trao đổi các kiến thức y khoa trong chẩn đoán và điều trị, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm sử dụng Kháng sinh hợp lý từ các chuyên gia trong điều trị các Bệnh lý Tai Mũi Họng, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. HCM hân hạnh phối hợp với Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “QUẢN LÝ NHIỄM KHUẨN TAI MŨI HỌNG TẠI VIỆT NAM - NHỮNG NỀN TẢNG CƠ BẢN ÁP DỤNG TRONG THỜI KỲ HẬU COVID-19”

Nội dung chương trình


Hội thảo sẽ diễn ra vào Thứ bảy, Ngày 27 tháng 11 năm 2021
vào khung giờ: 10:30 - 12:30

Thời gian Chương trình10:30 – 11:00

CẬP NHẬT DỮ LIỆU ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH 2020-2021 TRONG NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 

TS.BS. Hoàng Thị Bích Ngọc
Trưởng Khoa Vi sinh - Bệnh viện Nhi Trung Ương

11:00 - 11:20

ĐIỀU TRỊ TỪ XA NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TRÊN Ở TRẺ EM: KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ TƯ VẤN KHÁNG SINH

TS. BS. Trần Anh Tuấn
Trưởng khoa HÔ HẤP - Bệnh viện NHI ĐỒNG I
Phỏ Chủ Tịch Liên Chi Hội Hô Hấp TP. HCM

11:20 – 12:30

THẢO LUẬN

Các chuyên gia Tai Mũi Họng, Nhi, Hô Hấp, Vi Sinh


 

Code: PM-VN-ACA-WCNT-210071 ADD 11/2021