Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

[Dryrun2] VAI TRÒ CỦA ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRONG KIỂM SOÁT HEN TRẺ EM-LỰA CHỌN LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ TỐI ƯU

Hen phế quản là bệnh lý mạn tính không thể điều trị khỏi nhưng có thể được kiểm soát hoàn toàn nếu bệnh nhân được tiếp cận đúng liệu pháp cũng như tuân thủ trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, chỉ 15% bệnh nhi đạt kiểm soát hen theo GINA (Caroll và cộng sự, 2012), điều này cho thấy việc lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là điều trị dự phòng sớm trên đối tượng bệnh nhi hen cần được chú trọng hơn để đạt mục tiêu kiểm soát hen toàn diện, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trong quản lý hen phế quản trẻ em. Do đó, để đảm bảo nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức cũng như thực hành lâm sàng cho cán bộ y tế về bệnh lý hen phế quản ở trẻ em, tiếp nối hội thảo Hen nhi số 1 về điều trị cơn cấp và Hen nhi số 2 về chẩn đoán, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến Hen nhi số 3 “Thảo luận cùng chuyên gia: Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản trẻ em và lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu ”

Chọn thời gian thích hợp để đăng ký tham dự

06 thg 9, 2021

PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương, Chủ tịch Chi hội Miễn dịch Dị ứng Nhi khoa - Hội Nhi khoa Việt Nam Nguyên Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp Bệnh viện Nhi Trung Ương

BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên, Nguyên Trưởng khoa Phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 2 Giảng viên chương trình Quản lý Hen - COPD Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

06 thg 9, 2021

PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương, Chủ tịch Chi hội Miễn dịch Dị ứng Nhi khoa - Hội Nhi khoa Việt Nam Nguyên Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp Bệnh viện Nhi Trung Ương

BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên, Nguyên Trưởng khoa Phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 2 Giảng viên chương trình Quản lý Hen - COPD Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

06 thg 9, 2021

PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương, Chủ tịch Chi hội Miễn dịch Dị ứng Nhi khoa - Hội Nhi khoa Việt Nam Nguyên Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp Bệnh viện Nhi Trung Ương

BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên, Nguyên Trưởng khoa Phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 2 Giảng viên chương trình Quản lý Hen - COPD Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

 

Nội dung chương trình

Khung giờ 1: 11:30 - 12:40
11:30-11:40 Phát biểu khai mạc PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương
11:40-12:10 Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản ở trẻ em - Lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên
12:10-12:40 Thảo luận cùng chuyên gia PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên
Khung giờ 2: 15:30 - 16:40
15:30-15:40 Phát biểu khai mạc PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương
15:40-16:10 Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản ở trẻ em - Lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên
16:10-16:40 Thảo luận cùng chuyên gia PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên
Khung giờ 3: 17:30 - 18:40
17:30-17:40 Phát biểu khai mạc PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương
17:40-18:10 Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản ở trẻ em - Lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên
18:10-18:40 Thảo luận cùng chuyên gia PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương BS. CKII. Đặng Thị Kim Huyên

PM-VN-FPS-WCNT-210028  ADD 09/2021.