Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

01, Dub 2020

Žloutenky - stále aktuální téma

Virové hepatitidy představují významnou skupinu přenosných onemocnění a jsou rozšířeny ve všech částech světa. Průběh onemocnění je značně variabilní od inaparentně probíhající infekce až po fulminantní jaterní selhání, které může skončit fatálně. Dle dat WHO z roku 2015 podlehlo celosvětově virové hepatitidě 1,34 milionů lidí. Toto číslo je srovnatelné s počtem úmrtí způsobených tuberkulózou a vyšší než počet úmrtí způsobených virem HIV. 1

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Většina úmrtí na virovou hepatitidu je způsobená chronickým onemocněním jater (720 000 úmrtí na cirhózu jater) a rakovinou jater (470 000 úmrtí na hepatocelulární karcinom). WHO odhaduje, že celosvětově žije kolem 257 milionů lidí s chronickou hepatitidou typu B (HBV infekce) a 71 milionů lidí s chronickou hepatitidou C (HCV infekce). 1
Alarmující je fakt, že vysoké procento lidí trpících chronickou hepatitidou B a chronickou hepatitidou C si neuvědomuje závažnost onemocnění a jsou velice často zdrojem nákazy pro své okolí. Přitom například HBV infekce je až 100x nakažlivější než HIV. Chronická HBV vzniká u asi 5 – 10 % infikovaných dospělých osob, u dětí je toto riziko několikanásobně vyšší (až 50 %) 2. Přihlédneme-li k současnému trendu cestování a mezinárodní migraci, je zřejmé, že se jedná skutečně o globální problém.

I při nekomplikovaném průběhu akutní virová hepatitida vyžaduje 1 - 3 měsíce pracovní neschopnosti po ukončení hospitalizace, po dobu 6 měsíců by nemocný neměl vykonávat fyzicky náročnou práci, neměl by přicházet do styku s hepatotoxickýmí látkami. Jsou potřebná dietní opatření, minimálně 1 rok by měl být pacient dispenzarizován v hepatální poradně. 3

V současné době je dostupné očkování proti virové hepatitidě A (HAV) a virové hepatitidě B (HBV)

Zásluhou pravidelného očkování proti HBV u kojenců  (v ČR zahájeno v r. 2001 + do roku 2013 catch-up neočkovaných ve 12 letech) 4, je nyní v ČR populace lidí až do 30 let věku vakcinována. Lidé narození po roce 1989 by tedy měli být proti HBV plošně očkováni. Pravidelné nebo zvláštní očkování proti HBV u rizikových skupin také výrazně přispívá k relativně nízkemu počtu pacientů s akutní HBV infekcí v podmínkách ČR (85 případů  v r. 2017, 54 případů v r. 2018, 41 případů v roce 2019). 

Incidence HAV má v ČR výrazně kolísavý charakter v rozmezí několika stovek až několika tisíc onemocnění za rok. Česká populace patří, stejně jako obyvatelé dalších vyspělých států, mezi velmi vnímavé ke žloutence typu A a v ČR tak dochází opakovaně k epidemiím žloutenky typu A. 5

Mezi dostupné vakcíny proti žloutence typu A v ČR patří vakcíny Havrix 720 Junior monodose a Havrix 1440. K zabezpečení dlouhodobé ochrany se doporučuje podat posilovací dávku u těchto vakcín kdykoli v době od 6 měsíců do 5 let, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce. Podle nynějších údajů není u imunokompetentních jedinců, kteří byli očkováni 2 dávkami vakcíny, nutné další přeočkování. 6

U jedinců starších, kteří nebyli očkování proti žloutenkám v dětství, je k dispozici kombinovaná vakcína proti žloutence typu A a B, vakcína Twinrix Adult. Je indikována k imunizaci neimunních dospělých a dospívajících od 16 let výše. Dokončené očkovací schéma chrání dlouhodobě 7. Očkování proti žloutence typu A a B by také mělo patřit do základní výbavy každého cestovatele.

Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti žloutence typu A a B. Je důležité jak pro dětskou, tak pro dospělou populaci.

Reference:

  1. GLOBAL HEPATITIS REPORT, 2017 [online]. France: WHO, 2017 [cit. 2018-09-19].   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255016/9789241565455-eng.pdf?sequence=1
  2. Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování
  3. Doporučené postupy pro praktické lékaře, MUDr.Stanislav Plíšek, Ph.D.
  4. Vyhláška č.439/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem s účinnosti od 01.01.2001
  5. ZCEM 2019 žloutenky za rok 2019
  6. SPC Havrix 720 Junior monodose a Havrix 1440
  7. SPC Twinrix Adult

Vakcíny Havrix 720 Junior Monodose a Havrix 1440 jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcíny se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Twinrix Adult je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.