Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Novinkami nabitý Kongres primární péče, ale i jiné jarní akce

18. a 19. března proběhl již 16. Kongres primární péče opět v  prostorách pražského Congress Hotelu Clarion. Kongresu se nakonec zúčastnilo přes 1000 účastníků, kteří zhlédli bohatý program, který reflektoval aktuálně diskutovaná témata. Součástí programu byly i kazuistiky a praktické workshopy. V sobotu následovala ve větší míře firemní sdělení, kde se představila i společnost GSK se sympoziem: Novinky v očkování v roce 2022 nejen u nejmenších.

Na tomto sympoziu nejprve vystoupila MUDr. Hana Cabrnochová, MBA s přednáškou shrnující aktuality v očkování proti meningokokům a u adolescentů, shrnula největší změny v očkovacím kalendáři dětí a teenagerů, podělila se o praktické zkušenosti ze své ordinace a zveřejnila aktuální výsledky marketingového průzkumu u pediatrů. Paní doktorka zdůraznila, že právě adolescenti jsou v ČR po kojencích a malých dětech další rizikovou skupinou, která je ohrožena invazivním menigokokovým onemocněním. Dospívající činí zranitelnými vůči meningokokovému onemocnění sdílení a skupinové aktivity a také fakt, že až 1 ze 4 adolescentů může být nosičem N.meningitidis1

Tyto faktory velmi dobře zachycuje nová televizní reklama, která byla v rámci sympozia představena vůbec poprvé. Od dubna tuto reklamu můžeme vídat v televizi. Věříme, že právě tato aktivita bude mít velký dopad na zvýšení povědomí o možnosti očkování proti meningokokům ve skupině adolescentů a zároveň i o nové úhradě v této věkové skupině.
Vakcína Bexsero nabízí možnost rychlého dokončení vakcinace u adolescentů (u jedinců od 2 let věku se podávají 2 dávky, s minimálním intervalem 1 měsíc mezi 1. a 2. dávkou). Je indikována k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších proti Invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému kmeny Neisseria meningitidis skupiny B, které patří mezi nejčastěji se vyskytující původce IMO v ČR. Vakcína Bexsero má ověřený bezpečnostní profil napříč věkovými kategoriemi a disponuje robustními daty z reálného používání z několika zemí a regionů, která ukazují její účinnost, bezpečnost a dopad na výskyt IMO B. 
2

NA

Dále na sympoziu vystoupil prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. s tématem: Další důležitá očkování dnešní doby. Pan profesor se zaměřil na tématiku rotavirových gastroenteritid a dále epidemiologickou situaci pertuse v ČR a Evropě. Z hlediska rotavirových onemocnění zdůraznil potřebu zvýšení proočkovanosti proti rotavirům v ČR zejména proto, že máme zkušenosti z jiných zemí, kde toto očkování bylo zavedeno jako povinné a při dostatečně vysoké proočkovanosti  mělo významný dopad na snížení jak celkového počtu případů rotavirových gastroenteritid, tak na počet hospitalizací z důvodu tohoto onemocnění. V ČR je proočkovanost aktuálně na 22 %, nicméně při více jak 15tileté existenci vakcíny, je toto číslo velmi nízké. 3

Praktičtí dětští lékaři by se tak měli po odeznění pandemie onemocnění Covid-19, kdy bylo toto téma možná upozaděno, věnovat opět edukaci rodičů v možnostech prevence proti rotavirům u jejich dětí. Dostupnou vakcínou proti rotavirům je vakcína Rotarix, u které stačí podat pouze 2 dávky a dítě tak může být velmi brzo chráněno. Je možno ji očkovat již od 6 týdnů věku a v rozestupu 4 týdnů podat druhou dávku. Očkovací schéma je tak možno dokončit již od 10 týdne věku. Navíc 2 dávky šetří i Váš čas i čas maminky a dítěte. 4

Dalším tématem přednášky pana profesora byla aktuální epidemiologická situace pertuse. I toto onemocnění je v posledních letech aktuálním tématem zejména ve skupině nejmenších dětí, které ještě nejsou chráněny očkováním. Byla zopakována Národní strategie očkování proti pertusi, která doporučuje minimálně jednou v dospělosti aplikovat posilující dávku proti pertusi, jako součást kombinované vakcíny proti diftérii, tetanu a pertusi (např. vakcína Boostrix).5 Dále bylo v prezentaci prof. Pazdiory připomenuto  doporučení ČVS pro očkování těhotných žen, a to očkovat jednou dávkou kombinované vakcíny proti pertusi, difterii a tetanu (např. vakcína Boostrix).6  Nejlepší načasování očkování je od 27. gestačního týdne, vzhledem k maximálnímu přenosu mateřských protilátek do těla plodu.

U nejmenších dětí je důležité povinná očkování aplikovat co nejdříve. Jak to může dopadnout, pokud bude očkování hexavakcínou odkládáno, si můžete přečíst ZDE.

Na jaře nás ještě čeká velmi oblíbený Festival kazuistik v Luhačovicích, který se uskuteční 22. – 24. dubna. Mimo jiné si zde budete mít možnost vyslechnout i zajímavé kazuistiky právě na téma meningokokových onemocnění.

Ať už jste navštívili Kongres primární péče nebo se chystáte na Festival kazuistik, doufáme, že jsou pro Vás tato setkání přínosná. Budeme se těšit na nějaké další akci s Vámi naviděnou.

IMO - invazivní meningokokové onemocnění.

Reference:

  1. Marshall H et al. N Engl J Med 2020;382:318–27
  2. SPC Bexsero, dostupné na www.gskkompendium.cz
  3. SÚKL data, 2022
  4. SPC Rotarix, dostupné na www.gskkompendium.cz
  5. Národní strategie očkování proti černému kašli (pertusi), NIKO, ČR, dostupná na http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-narodni-imunizacni-komise-niko-pro-ockovani
  6. Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice, 2015, dostupné na https://www.nzip.cz/doporuceny-zdroj/76-narodni-strategie-ockovani-proti-cernemu-kasli-pertusi

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Boostrix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.