Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Postoje českých pediatrů k očkování

Společnost GSK si každoročně nechává zpracovat marketingový průzkum mezi dětskými lékaři napříč celou Českou republikou. Cílem je zmapovat aktuální postoje k očkování a očkovací praxi. Jak vysokou proočkovanost pediatři odhadují a kdy nabízejí konkrétní očkování? Pojďme se společně podívat na poznatky z posledního průzkumu, který proběhl v lednu a únoru letošního roku. Celkem bylo dotázáno 96 praktických lékařů pro děti a dorost, sběr dat probíhal na území celé České republiky.

V případě invazivního meningokokového onemocnění většina lékařů očekává, že více než 2/3 dětí v této věkové skupině nechají rodiče očkovat. Lékaři nejčastěji doporučují rodičům zahájení očkování proti tomuto onemocnění mezi 3. – 4. měsícem věku dítěte. 1 Brzké zahájení očkování je důležité zejména proto, že nejmenší děti jsou v největším riziku rozvoje invazivního meningokokového onemocnění. 2 Pomoci ochránit je může vakcína Bexsero, která je určena k aktivní imunizaci jedinců proti meningokokům skupiny B již od dvou měsíců věku. 3

NA

Ve věkové skupině adolescentů byla většinou lékařů pozitivně přijata plná úhrada očkování proti meningokokům skupiny B, díky finanční dostupnosti očkování se i v této věkové skupině očekává nárůst proočkovanosti. Lékaři předpokládají, že průměrná proočkovanost u dětí mezi 14 – 15 lety letos přesáhne 50 %. Téměř 3/4 dotázaných pediatrů preferuje u plně hrazeného očkování vakcínu Bexsero, zejména pro dobré zkušenosti s touto vakcínou a jednodušší logistiku. 1

Pozitivně vnímáno je také zavedení úhrady očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y u adolescentů, které rozšířilo možnost prevence invazivního meningokokového onemocnění. Většina pediatrů se chystá informovat rodiče o očkování pro děti ve věku 14 – 15 let již při preventivní prohlídce ve 13 letech. 1 Je možné využít např. vakcínu Menveo, která je určena k aktivní imunizaci proti meningokokům skupin A, C, W-135, Y od 2 let věku jedince. 4

Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejzávažnější a nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. Jsou velmi zrádná, protože prvotní příznaky se mohou podobat běžnému nachlazení nebo chřipce, a tak může na počátku snadno dojít k chybné diagnóze. K problematice tohoto onemocnění přidáváme také kazuistiku 5měsíčního kojence s invazivním meningokokovým onemocněním od MUDr. Marie Váchové z Dětského a dorostového oddělení s perinatologickým centrem v nemocnici v Mostě.

U pneumokoků oproti minulému výzkumu uskutečněného na podzim loňského roku mírně vzrostla ochota rodičů nechat své dítě očkovat, odhad lékařů je 76 %. 1 Očkování proti pneumokokům by určitě nemělo být opomíjeno, vakcinace je efektivní formou prevence proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění, které může vyústit až v úmrtí. Nejohroženější skupinou nadále zůstávají kojenci a malé děti do 5 let věku. 5 Jednou z možností ochrany pro vaše pacienty je prověřená vakcína Synflorix, která je na českém trhu již 12. rokem bez doplatku*.

NA

Rotaviry jsou jediným nehrazeným očkováním do 1 roku věku dítěte. Pozitivní zprávou je, že i přes tento fakt mírně roste ochota rodičů nechat své děti proti rotavirové gastroenteritidě (RVGE) očkovat, aktuálně se odhaduje okolo 30 %. Bohužel mnoho maminek stále považuje toto onemocnění za banální a očkování jim přijde při jeho ceně zbytečné. 1 Přitom rotaviry jsou u kojenců a malých dětí hlavní příčinou závažné formy akutního průjmu a zvracení, které mohou způsobit až těžkou dehydrataci vyžadující hospitalizaci. Rotaviry patří také mezi hlavní původce nozokomiálních průjmů u malých dětí. 6 Na očkování proti rotavirům mohou rodiče využít příspěvky většiny zdravotních pojišťoven. Jednou z možností ochrany proti RVGE je vakcína Rotarix, kterou využívá téměř 60 % pediatrů zejména díky pouze dvoudávkovému očkovacímu schématu a dobrým zkušenostem s vakcínou. 1 

U očkování proti RVGE je důležité jeho včasné zahájení, aby bylo dítě co nejdříve chráněno. Vakcína Rotarix může být podána již od 6 týdnů věku dítěte. 7 Téměř 40 % pediatrů však zahajuje očkování proti RVGE až v 9. týdnu věku dítěte. 1

Závěrem bychom Vám rádi poděkovali za Váš čas, který očkování a edukaci rodičů v tomto směru věnujete, a pomáháte tak chránit děti před nepříjemnými a závažnými onemocněními.

*Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Reference:

  1. Data On File: Market Research on Attitudes of pediatricians towards vaccination; 1 - 70
  2. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(2): 51–60
  3. SPC Bexsero, dostupné na www.gskkompendium.cz
  4. SPC Menveo, dostupné na www.gskkompendium.cz
  5. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(4): 115–120
  6. Smetana J;Pediatr. praxi;2012;13;294–295
  7. SPC Rotarix, dostupné na www.gskkompendium.cz

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Menveo prášek a roztok pro injekční roztok je konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování provedeno od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace očkovací látky z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

Vakcína Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.