Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Účinná prevence pásového oparu v podobě vakcíny Shingrix je nyní dostupná i pro české pacienty

V lednu 2023 společnost GSK uvedla na český trh dlouho očekávanou vakcínu SHINGRIX proti pásovému oparu. K jejímu představení odborné veřejnosti došlo na 17. Kogresu primární péče. Sympozium společnosti GSK se v úvodu zaměřilo na problematiku reaktivace viru varicella zoster (VZV), kdy MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. vykreslil příběh infekce varicella zoster virem od primoinfekce tj. plané neštovice až po jeho možnou reaktivaci, projevující se jako pásový opar (herpes zoster). 1 V rámci své přednášky se pan doktor věnoval významu imunosenescence a její roli v reaktivaci VZV 1 a prudkému nárůstu incidence pásového oparu po 50. roce života. 2 , 3 Právě v tomto období dochází k přirozenému s věkem spojenému oslabování funkce imunitního systému, což je dominantní příčina reaktivace VZV a tedy i rozvoje pásového oparu. 1 Dále měli posluchači příležitost připomenout si možné komplikace spojené s pásovým oparem, zejména pak komplikace nejčastější, a to postherpetické neuralgie, které se mohou vyskytnout až u 20 % pacientů s pásovým oparem. 4 V neposlední řadě pan doktor pojmenoval rizikové skupiny a význam očkování nyní dostupnou neživou adjuvovanou vakcínou proti pásovému oparu u těchto pacientů.

Doctor talking to patients are explaining the treatment of a patient's illness.

Druhá přednáška byla věnována představení samotné vakcíny. Slova se ujal prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Vakcína SHINGRIX je první a jedinou neživou adjuvovanou vakcínou proti pásovému oparu, která kombinuje rekombinantní antigen s adjuvantním systémem za účelem vytvoření silné a dlouhotrvající imunitní odpovědi. 5 , 6 , 7 , 8 Pan profesor se věnoval jedinečnému složení a mechanismu účinku vakcíny SHINGRIX, která je speciálně vyvinutá tak, aby zohlednila s věkem souvisejíci pokles imunity proti VZV u dospělých ve věku ≥ 50 let. 5 , 6 , 9

Dále se pan profesor věnoval bezpečnostímu profilu vakcíny a jejím účinnostním datům. Vakcína SHINGRIX dosáhla > 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku ≥ 50 let - na základě dat sdružených ze 2 velkých randomizovaných kontrolovaných studií fáze 3. 5 , 7 , 8

Sympozium uzavřela MUDr. Ludmila Bezdíčková, která se ve svém vstupu zaměřila na management očkování proti herpes zoster a možnosti prevence v ordinaci VPL. Kromě dat o incidenci a hlášení infekce HZ se paní doktorka ve své přednášce věnovala tomu, jak očkování proti HZ komunikovat s pacientem. Zároveň na datech z marketingového výzkumu názorně ukázala, jaký význam má doporučení očkování lékařem. Z marketingového výzkumu v laické populaci společnosti GSK totiž vyplynulo, že v případě dostupnosti očkovací látky proti HZ více než 92 % dotázaných ve věku 50+ očekává, že diskusi o možnosti očkování záhají právě lékař. 10

Objevte SHINGRIX a očkujte s důvěrou
Vakcína Shingrix je indikována k prevenci herpes zoster (HZ) a postherpetické neuralgie (PHN) u:
5

 • dospělých ve věku 50 let nebo starších;
 • dospělých ve věku 18 let nebo starších se zvýšeným rizikem HZ. 5

Vysvětlivky: HZ – herpes zoster, VZV – varicella zoster virus, VPL – všeobecný praktický lékař

Reference:

 1. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40.
 2. Hales CM et al. Update on Recommendations for Use of Herpes Zoster Vaccine; CDC;2014; MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 63(33), 729–731.
 3. Kawai K., et al. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ Open 2014;4:e004833.
 4. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009; 137: 38-472.
 5. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz
 6. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar; 32 (15): 1745-53.
 7. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22): 2087-96.
 8. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11): 1019-32.
 9. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206 (8):1280-90.
 10. GSK data on file. 2022. Postoje k očkování proti herpes zoster: Výsledky marketingového průzkumu pro společnost GSK. © Koncern GSK. Všechna práva vyhrazena. Výzkum zpracován společností IQVIA Technology Solution s.r.o., červen 2022.

Vakcína Shingrix prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti pásovému oparu (rekombinantní, adjuvovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti planým neštovicím (živá). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.