Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Jak se vyvíjí postoje českých pediatrů k očkování

Na přelomu února a března 2023 proběhl marketingový průzkum mezi dětskými lékaři napříč celou Českou republikou. Tento průzkum si společnost GSK nechává pravidelně zpracovat s cílem zjistit, jaké jsou aktuální postoje lékařů k očkování a jak se jejich postoj vyvíjí. V poslední vlně se průzkumu zúčastnilo celkem 98 pediatrů s ambulantní praxí. Rádi bychom se s Vámi nyní podělili o zajímavé poznatky týkající se očkování proti meningokokům a rotavirům, které z průzkumu vyplývají.

Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi nejzávažnější a nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. Pro své počáteční nespecifické symptomy je často na začátku obtížně diagnostikováno. Efektivní formou prevence IMO je vakcinace, jejímž cílem je zajistit co nějčasnější, nejkomplexnější a nejdelší protektivní imunitu očkovaného jedince. 1

Doctor vaccinating a newborn baby

Brzké zahájení očkování je důležité zejména proto, že jednou z věkových skupin, která je v největším riziku rozvoje IMO, jsou nejmenší děti ve věku 0 – 11 měsíců. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje zahájení očkování v co nejčasnějším věku, tedy ve 2 měsících, s cílem zajištění co nejrychlejší ochrany. Doporučení časného zahájení  vakcinace je platné i pro předčasně narozené děti, včetně  použití schématu 2+1 dávka, podobně jako u donošených dětí. 1 Z průzkumu vyplývá, že pediatři nejčastěji doporučují rodičům zahájení očkování proti IMO skupiny B mezi 3. – 4. měsícem věku dítěte. Počet dětí naočkovaných mezi 2. – 6. měsícem věku se však oproti březnu 2022 snížil a naopak vzrostl počet dětí naočkovaných ve věku nad 7 měsíců 2 , ačkoli nejvyšší incidence IMO skupiny B je kolem 5. měsíce věku dítěte. 1 

Pokud lékaři zahájení očkování odkládají, jde nejčastěji o respektování přání rodičů. 2

Proočkovanost proti meningokokům skupiny B je pro letošní rok pediatry odhadována ve věkové skupině dětí do 12 měsíců věku na 73 % (v loňském roce to bylo 70 %). 2

Adolescenti jsou další z ohrožených věkových skupin. Důvodem zvýšeného rizika rozvoje IMO v této věkové kohortě je jejich způsob života, sdílení, vstup do nových kolektivů a také fakt, že téměř 1 ze 4 adolescentů je asymptomatickým nosičem Neisseria meningitidis. 1 Odhadovaná proočkovanost proti meningokokům skupiny B u adolescentů pro rok 2023 je dle průzkumu 60 %. 2 Důležitost očkování adolescentů potvrzují i předběžná surveillance data NRL pro meningokokové nákazy za rok 2022, kdy právě v této věkové skupině došlo k nárustu počtů případů IMO ve srovnání s rokem 2021. 3

Jednou z dostupných vakcím určených k prevenci IMO B je vakcína Bexsero která je indikována k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších. 4 Jedna vakcína pro všechny věkové skupiny, jednodušší logistika a více zkušeností jsou důvody, které lékaři v průzkumu uvedli jako hlavní, proč u hrazeného očkování dětí ve věku 14 - 15 let preferují vakcínu Bexsero. Vakcínu Bexsero v této věkově skupině preferují více než tři čtvrtiny pediatrů. 2

Zvýšit zájem o očkování proti meningokokům skupiny B ve věkových skupinách nejmenších dětí i adolescentů by podle dotázaných lékařů nejvíce pomohla medializace a reklama. Reklamu na vakcínu Bexsero můžete v televizi pravidelně vídat a většina lékařů si myslí, že právě TV reklama pomáhá při nabízení očkování a pro rozhodnutí rodičů nechat své dítě očkovat. 2

V případě invazivního meningokokového onemocnění skupin A,C,W,Y lékaři předpokládají, že průměrná proočkovanost u dětí ve věku 1 - 2 roky letos dosáhne 60%. V porovnání s předchozím odhadem z podzimu roku 2022 je tato hodnota o něco nižší. Ve věkové skupině dětí 14 – 15 let se předpokládá proočkovanost kolem 53 %. 2

Doctor vaccinating woman in clinic

Rotaviry jsou jediným nehrazeným očkováním do 1 roku věku dítěte. Pozitivní zprávou je, že i přes tento fakt mírně roste ochota rodičů nechat své děti proti rotavirové gastroenteritidě (RVGE) očkovat, aktuálně se proočkovanost odhaduje okolo 30 %. 2 Rotaviry jsou v ČR nejčastějším původcem průjmových onemocnění u dětí do 2 let věku. 8 Děti s RVGE vykazují častěji známky dehydratace než děti s GE jiné etiologie. 7 Dehydratace a porucha acidobazické rovnováhy jsou pak nejčastějšími důvody hospitalizace pacientů s RVGE. 5 Rotaviry patří také mezi hlavní původce nozokomiálních průjmů u malých dětí. 5 Na očkování proti rotavirům mohou rodiče využít příspěvky většiny zdravotních pojišťoven. Jednou z dostupných vakcín určených k prevenci RVGE je je vakcína Rotarix, kterou využívá průměrně 60 % pediatrů. 2 U očkování proti RVGE je důležité jeho včasné zahájení, aby bylo dítě co nejdříve chráněno. Vakcína Rotarix může být podána již od 6 týdnů věku dítěte. 6 Pozitivní je, že oproti minulému roku vzrostl počet pediatrů, kteří zahajují očkování v tomto věku na 52 %, zhruba 25 % lékařů zahajuje očkování v 9 týdnech věku dítěte. 2

Závěrem bychom Vám rádi poděkovali za Váš čas, který očkování a edukaci rodičů v tomto směru věnujete, a pomáháte tak chránit děti před nepříjemnými a závažnými onemocněními.

Reference:

  1. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6.3.2023
  2. Data on File: Marketingový průzkum Postoje pediatrů k očkování; 1 - 72
  3. SZÚ: Předběžná Surveillance data NRL pro meningokokové nákazy za rok 2022
  4. SPC Bexsero, dostupné z www.gskkompendium.cz
  5. Smetana J;Pediatr. praxi;2012;13;294–295
  6. SPC Rotarix, dostupné z www.gskkompendium.cz
  7. Pavelka J;Rotavirové gastroenteritidy – význam a možnosti prevence;Pediatr. praxi 2013;14(1):51-53
  8. Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti rotavirových infekcím v České republice 12/2019

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Menveo prášek a roztok pro injekční roztok je konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování provedeno od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace očkovací látky z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.