Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Incruse izrakstīšanas nosacījumi

 

 

Terapeitiskā indikācija

Incruse indicēts bronhodilatējošai balstterapijai, lai atvieglotu simptomus pieaugušiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). 1

 

Devas un lietošana:

Pieaugušie:

Ieteicamā deva ir viena umeklidīnija bromīda inhalācija vienreiz dienā.

Incruse jālieto vienreiz dienā, vienā un tajā pašā laikā katru dienu, lai saglabātu bronhodilatāciju. Maksimālā deva ir viena umeklidīnija bromīda inhalācija vienreiz dienā2

 

Nevēlamās blakusparādības

Bieži: nazofaringīts, augšējo elpceļu infekcija, urīnceļu infekcija, sinusīts, galvassāpes, tahikardija, klepus. Retāk: faringīts, paaugstinātas jutības reakcijas, tai skaitā izsitumi, nātrene un nieze, garšas sajūtu traucējumi, priekškambaru mirdzaritmija, idioventrikulārs ritms, supraventrikulāra tahikardija, supraventrikulāras ekstrasistoles, aizcietējums, sausa mute, izsitumi.

Reti: sāpes acīs.

Nav zināmi: glaukoma, neskaidra redze, paaugstināts intraokulārais spiediens, urīna aizture, dizūrija.Incruse ērtais un vienkāršais inhalators Ellipta

Incruse pieejams ērtā un vienkāršā inhalatorā – Ellipta.

Atveriet vāciņu, kad esat gatavs inhalēt devu. Pavelciet vāciņu uz leju, līdz izdzirdat klikšķi. Medikaments ir gatavs inhalācijai. Devu skaitītājs atskaita 1 devu. 2

  • Nospiediet šeit, lai noskatītos video par Ellipta

 

Atsauces

  1. Incruse Ellipta zāļu apraksts, GSK.
  2. Incruse Ellipta zāļu apraksts, GSK. (sadaļa 1.4. un 4.1.)

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.