Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Īsumā par ar Incruse Ellipta (umeklidīnijs 55 mkg)

 

Incruse Ellipta ir ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonists (LAMA), kas ir reģistrēts kā balstterapijas bronhodilatators simptomu atvieglošanai pieaugušiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS)1

 

SĀCIET HOPS TERAPIJU1 AR INCRUSE ELLIPTA, lai panāktu izteiktāku plaušu funkcijas uzlabošanos nekā ar tiotropiju* 2

*85. dienā Incruse Ellipta nodrošināja par 59 ml lielāku plaušu funkcijas uzlabošanos salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli nekā tiotropijs (”zāļu darbības laika beigu” FEV1 - 154 ml – salīdzinājumā ar 95 ml; p < 0,001) 2

Ārstēšanai biežāk bija efekts to pacientu vidū, kuri lietoja Incruse Ellipta, nekā to vidū, kuri lietoja tiotropija Handihaler (53 % pretstatā 45 %, riska attiecība (RA) - 1,35; 95 % TI: 1,06-1,74; p = 0,017 85. dienā)* 2

 

KOPB knjižica

Grafiku izveidoja GSK, balstoties uz datiem no 2. atsauces. Dati no 12 nedēļu randomizēta, akla, divkārtslēpta paralēlo grupu pētījuma. Primārais mērķa rezultāts: “zāļu darbības laika beigu” FEV1 85. dienā protokola populācijā. *Dati no post hoc analīzes, balstoties uz ārstēt paredzēto populāciju: Incruse - n = 268/509, tiotropijs - n=228/508. Ārstēšanas efekta slieksnis definēts kā “zāļu darbības laika beigu” FEV1 pieaugums par 100 ml virs sākotnējā līmeņa. 2
SK - standartkļūda

 

Incruse uzlabo plaušu funkciju par 70 mL salīdzinājumā ar tiotropiju 12-24 h pēc devas inhalācijas 2

Grafiku izveidoja GSK, balstoties uz datiem no 2. atsauces. Dati no 24 stundu spirometrijas, ko veica 295 pētījuma populācijas dalībniekiem 84. dienā.

 

Incruse Ellipta satur umeklidīniju, ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonistu (LAMA) ar 24 stundu darbību, kas nozīmē, ka Incruse jālieto tikai vienreiz dienā. 1

Ārstēšana ar Incruse Ellipta izraisīja arī konsekventu zāļu darbības laika beigu FEV1 uzlabošanos un klīniski nozīmīgu ar veselību saistītas dzīves kvalitātes uzlabošanos. 5

Lasīt vairāk šeit.

 

Incruse Ellipta Ir daļa no GSK HOPS ĀRSTĒŠANAS PORTFEĻA, kas nodrošina 24 stundu efektivitāti un ļauj izmantot Ellipta inhalatoru jebkuram ārstēšanas variantam, kas ir nepieciešams Jūsu pacientam : 134
LAMA, LAMA/LABA, LAMA + IKS/LABA.

Ellipta portfelis

LAMA – ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonists
LABA – ilgstošas darbības β2-agonists
IKS – inhalējams kortikosteroīds

Atsauces:

  1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 1.1. un 4.1.)
  2. Feldman G et al. International Journal of COPD 2016: 11; 719-730. [PubMed]
  3. Anoro Ellipta Summary of Product Characteristics; GlaxoSmithKline 2016.
  4. Relvar Ellipta Summary of Product Characteristics. GlaxoSmithKline 2016.
  5. Donohue JF et al. Respir Med 2013; 107:1538–1546. [PubMed]

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.