Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Video


Patient Identification, Dr. Bill Busse

Nucala▼(mepolizumab) Mode of Action animation (angļu valodā)

Nucala▼(mepolizumab) Reconstitution video (angļu valodā)

Nucala▼(mepolizumab) 4,5 years Safety and Efficacy data (angļu valodā)

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.