Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Izrakstīšanas nosacījumi

 

  • Bronhiālā astma

Regulārai bronhiālās astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kad piemērota kombinētu zāļu (ilgstošas darbības bēta2 agonista un inhalējamā kortikosteroīda) lietošana:

  • pacientiem, kuriem slimība nav pietiekami kontrolēta ar ICS un īslaicīgas darbības bēta2 agonista lietošanu “pēc vajadzības”;
  • pacientiem, kuriem slimība jau ir pietiekami kontrolēta, lietojot inhalējamu kortikosteroīdu un ilgstošas darbības bēta2 agonistu.

Devas un lietošana

92/22mkg vienu reizi dienā
184/22mkg vienu reizi dienā

Dozēšana:

Relvar sākuma deva parasti ir 92/22 µg vienu reizi dienā. Ja pacientiem neizdodas sasniegt adekvātu kontroli ar Relvar 92/22 µg, devu, to var palielināt līdz 184/22 µg, kas var sniegt papildu uzlabojumu astmas kontrolē. Vidēji smagu vai smagu aknu funkcijas traucējumu gadījumā maksimālā deva ir 92/22 µg.

Noderīga informācija:

FF 92 µg vienreiz dienā dod apmēram tādu pašu efektu kā flutikazona propionāta (FP) 250 µg divreiz dienā, turpretī FF 184 µg vienreiz dienā dod apmēram tādu pašu efektu kā FP 500 µg divreiz dienā.

  • HOPS

Simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem ar HOPS no 18 gadu vecuma, kuriem FEV1<70 % no paredzētās normas (pēc bronhodilatatora lietošanas) un anamnēzē ir paasinājumi, neskatoties uz regulāru bronhodilatatoru lietošanu.

Devas un lietošana

92/22 mkg vienu reizi dienā

Lietojams tikai inhalācijām. Pēc inhalācijas pacientam jāizskalo mute ar ūdeni, to nenorijot
 

Kontrindikācijas:

paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

nedrīkst lietot astmas vai HOPS paasinājuma ārstēšanai. Pēc devas ievadīšanas iespējamas paradoksālas bronhu spazmas, kas nekavējoties jāārstē ar īslaicīgas darbības bronhodilatatoru. Relvar lietošana jāpārtrauc nekavējoties, pacients jāizmeklē un nepieciešamības gadījumā jāsāk alternatīva terapija. Pacientiem ar smagu kardiovaskulāru slimību, sirds ritma traucējumiem, tireotoksikozi, nenovērstu hipokaliēmiju vai noslieci uz zemu kālija līmeni serumā Relvar jālieto uzmanīgi. Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem jālieto 92/22 mcg deva, raugoties, vai nerodas sistēmiskas, ar kortikosteroīdu lietošanu saistītas blaknes. Sistēmiskā iedarbība iespējama visiem IKS, galvenokārt lietojot lielas devas ilgstošā laika periodā. Pacientiem ar plaušu tuberkulozi vai ar hronisku vai neārstētu infekciju jālieto piesardzīgi. Ja pacientam ir tādi simptomi kā neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta nosūtīšana pie oftalmologa, Saņemti ziņojumi par glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs diabēta slimniekiem. IKS lietojošiem HOPS slimniekiem novērots palielināts pneimonijas, arī tādas pneimonijas, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, biežums. Zāles satur laktozi. Grūtniecības laikā drīkst lietot tikai, ja paredzamais ieguvums atsver iespējamo risku auglim. Jāpieņem lēmums, vai pārtraukt zīdīšanu vai terapiju, ņemot vērā zīdīšanas nozīmi bērnam un terapijas sniegto ieguvumu sievietei.

Atsauces

  1. Relvar Ellipta zāļu apraksts.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.