Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

  

Tivicay product

Par Tivicay

TIVICAY  (dolutegravīrs) ir vienreiz dienā lietojams integrāzes inhibitors bez darbības pastiprinātāja, kas paredzēts HIV infekcijas ārstēšanai kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem. 1

  • Tivicay 10 mg apvalkotās tabletes 
  • Tivicay 25 mg apvalkotās tabletes 
  • Tivicay 50 mg apvalkotās tabletes

Uzzināt vairāk

Shēmas uz dolutegravīra bāzes

Skatīt 5 priekšrocības, izvēloties dolutegravīru par pamata PRT līdzekli iepriekš neārstētiem pacientiem ar HIV infekciju, kā arī informāciju par ārstēšanas shēmas optimizēšanu.

Uzzināt vairāk

Atsauces:

  1. TIVICAY (dolutegravir) zāļu apraksts.
  2. European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines. Version 8.2 - January 2017. Available at: http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html Last accessed 7th July 2017.
  3. Department of Health and Human Services (DHHS) Panel. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. July 14, 2016. Available at: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-treatment-guidelines/0  Last accessed 7th July 2017.
  4. Günthard HF, Saag MS, Benson CA, et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults 2016 Recommendations of the International Antiviral Society–USA Panel. JAMA. 2016;316(2):191-210. Available at: https://www.iasusa.org/content/antiretroviral-drugs-treatment-and-prevention-hiv-infection-adults-2016-recommendations Last accessed 7th July 2017.

 

Recepšu zāles. 
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Tivicay pieder vai uz licences līguma pamata ir nodots ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.