Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Iepazīstieties ar Trelegy▼ Ellipta

(video angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā)

Recepšu zāles.
▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija.
Par novērotajām GSK produktu blakusparādībām lūdzam ziņot GlaxoSmithKline Latvia SIA pa tālruni +371 67312687.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.