Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

GSK elpceļu nozarē

Mūsu misija ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, ļaujot pacientiem darīt vairāk, justies labāk un dzīvot ilgāk. It visā, ko mēs darām, pacients mums ir galvenais.
Gadu gaitā iegūtā pieredze un zināšanas mums ļauj radīt inovatīvus medikamentus un modernus inhalatorus, kas ļauj pielāgot terapiju pacientu vajadzībām.

Materiāli

Pasūtiet izglītojošus materiālus Jūsu praksei bez maksas uz Jūsu norādīto adresi.

 

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.