Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Biežāk uzdotie jautājumi par Diskus

 

“Vai pacients var Diskus inhalatoru ņemt līdzi brīvdienās uz siltākām zemēm (vairāk nekā 25-30°C)?”

Jā, Diskus inhalatoru var ņemt līdzi brīvdienās uz siltākām zemēm. Tomēr to nevajadzētu uzglabāt ilgu laiku temperatūrā, kas pārsniedz 25-30°C. Ir svarīgi nenovietot Diskus tiešā saules gaismā. 

 

“Kā tiek nodrošināti labi higiēniskie apstākļi, pārbaudot inhalācijas tehniku/reversibilitāti?”

Ārstiem, kuri izraksta Diskus inhalatoru, jāpārliecinās, ka pacienti to prot lietot pareizi - saskaņā ar lietošanas instrukciju. Lai nodrošinātu labus higiēniskos apstākļos, jāveic šādi piesardzības pasākumi:

  • Ideālā gadījumā pacientam būtu jālūdz demonstrēt inhalācijas tehniku ar savu Diskus. Tādā gadījumā nomaināmie iemutņi nav vajadzīgi;
  • Ja ārsts/medmāsa/farmaceits gatavojas demonstrēt inhalatora lietošanas tehniku, viņiem jāizmanto pašiem savu Diskus;
  • Ir svarīgi pacientam pateikt, ka ir jāinhalē (jāieelpo), nevis jāizelpo Diskus inhalatorā. Tas neļaus inhalatorā iekļūt baktērijām.
  • Placebo Diskus inhalatorus ārstu kabinetiem un aptiekām varat pasūtīt šeit.

 

“Ja pirms inhalācijas nejauši tiek atbrīvotas divas vai vairāk devas, vai tas nozīmē, ka tiks inhalēta vairāk nekā viena deva?”

Nē, ja pirms inhalācijas nejauši tiek atbrīvotas divas vai vairāk devas, Jūs joprojām ieelposiet tikai vienu devu.

 

Flixotide

Zāļu apraksts

Seretide

Zāļu apraksts

Serevent

Zāļu apraksts

Recepšu zāles.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2017 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.